Bicskanyitogató ügyek kismamáktól
Zaklatás a lombikbébiprogram közben, trükköző cégek
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság jogeseteiből válogattunk.

beauty and style
Top olvasott cikkek

Az új Munka Törvénykönyvével elméletben megszűnik a kismamák munkajogi védelme, hiszen a korábbi szabályokkal ellentétben akkor is elbocsáthatják őket, ha nem tudnak végzettségüknek megfelelő munkahelyet ajánlani visszatérésükkor. Eddig ez nem így volt, ha nem volt üres munkakör, akkor muszáj volt teremteni. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapjáról olyan tavalyi ügyeket gyűjtöttünk össze, melyek példázzák, mennyire nem vették figyelembe a szabályokat a munkáltatók.

Azokat a szabályokat, melyek szigorúbbak a nyáron életbe lépőknél... Vigyázat, felháborító esetek következnek!

Visszatérés gyesről

Az első bemutatott esetében az anya mintegy tíz évig dolgozott egy pénzintézet vidéki kirendeltségén pénzügyi előadóként, ám teherbe esett, és szülési szabadságot kért. A munkáltató a terhesség végéhez közeledve az anya munkakörébe és munkahelyére határozott időtartamra felvett egy új munkavállalót.

Az anya a gyermek másfél éves kora körül először telefonon, majd levélben jelezte a munkáltatónak, hogy gyermeke második életévének betöltését követően szeretne munkába állni.

Nincs üres álláshely, menj vidékre

A munkáltató erre azt válaszolta, hogy nincs üres álláshely, holott a helyére felvett munkavállaló határozott idejű munkaszerződése hamarosan lejárt volna, azonban az anyát erről nem tájékoztatta. Az anya helyére felvett munkavállaló lejáró munkaszerződését határozatlan idejűre módosította.

Amikor a gyerek kétéves lett, az anya ismét jelentkezett munkáltatójánál, aki számára kedvezőtlenebb, másik vidéki kirendeltségen történő munkavégzést ajánlott fel, amit a kérelmező nem fogadott el.

A munkáltató ezt követően a gyes időtartama alatt sem biztosított az anya számára munkát a munkaszerződése szerinti munkahelyén, illetve más, számára elfogadható munkahelyen. A gyes lejártát követően - az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásának időtartama alatt - a munkáltató az anyát a munkaszerződés szerinti eredeti munkahelyére visszavette, és ott foglalkoztatta.

Nem csak ezzel az egy anyával csinálta meg

Érdekesség, hogy egy másik, gyesen lévő munkavállaló is kérte a visszatérést, ám a munkáltató neki sem biztosított munkát.

A munkáltató kimentésképpen csupán arra hivatkozott, hogy azért nem biztosította a munkavégzést az anya eredeti munkahelyén, mert az adott időszakban ott nem volt munkaerőhiány, nem volt szabad munkahely, ez az állítása azonban nem bizonyult helytállónak, tehát a munkáltatónak nem sikerült kimentenie magát.

A hatóság eljárást lezáró határozatában megállapította, hogy a munkáltató megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a kérelmezőt anyasága miatt - a gyes időtartama alatt - kérelme ellenére nem foglalkoztatta a munkaszerződése szerinti munkahelyén, és kedvezőtlenebb munkahelyet ajánlott fel neki.

Nem szabtak ki bírságot a munkáltatóra

Mivel a hatóság a szankció megállapítása során többek között figyelembe vette, hogy a munkáltató a gyes alatt is megpróbált együttműködni az anyával, felajánlott munkahelyet számára, valamint a gyes lejártát követően eredeti munkahelyén foglalkoztatta, ezért a hatóság enyhe szankciót alkalmazott, bírságot nem szabott ki.

A munkáltató a hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatát kérte, az eljárás folyamatban van.

Zaklatás a lombikbébiprogram közben...

A második ügyben a főszereplő egy nyelvtanár, aki azért panaszolta be munkáltatóját, mert miután kiderült, hogy lombikbébiprogramban vesz részt, a vezető megpróbálta ellehetetleníteni, az iskola igazgatója "vele szemben zaklató magatartást tanúsított".

Az anyaságra vágyó tanár hangfelvételt készített az egyik esetről, amivel igazolta az igazgató vele szemben használt sérelmes, arrogáns, megszégyenítő hangnemét, megalázó kijelentéseit.

A felvételek ellenséges, megalázó légkör kialakulását támasztják alá minden esetben, aminek keretein belül a tanár kiszolgáltatottsága és elnyomása megállapítható - áll az EBH jelentésében. Az eljárás során a kérelmezőt rendkívüli felmondással elbocsátották, amit a hatóság megtorlásként értékelt.

Az eljárás alatt rendkívüli felmondással kirúgták

A hatóság megállapította azt is, hogy a hozzáállás annak következtében fordult át támadóba, hogy felszínre került a munkajog által biztosított anyasági védelem a meddőségi kezelés miatt, ami a tanárnő munkaviszonyának megszüntetését rendes felmondással nem tette lehetővé.

A hatóság eljárás alá vonta az iskolát, a kérelmező munkáltatóját, amely a foglalkoztatási jogviszonyban köteles biztosítani az egyenlő bánásmód követelményének megtartását, tehát minden munkavállalójáért felelősséggel tartozik, fokozott módon saját cselekedeteiért.

A hatóság szankcióként 500 ezer forint bírság megfizetését írta elő, valamint jogerőre emelkedett határozatának három hónapra történő nyilvánosságra hozatalát rendelte el mind az iskola, mind a hatóság honlapján.

A munkáltató a hatóság határozatával szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Bíróságnak.

A gyesen lévő marketingvezetőről

A harmadik ügy főszereplője egy szintén gyesen lévő dolgozó, aki korábban marketingvezetőként dolgozott. Az anya a gyes folyósítása alatt jelezte, hogy vissza akar térni, mire a munkáltató közölte: módosítani kellene munkaszerződését az anya más munkakörbe való átsorolásával, figyelemmel arra, hogy időközben a kérelmező feladatainak ellátására határozatlan idejű szerződéssel már felvett valakit.

Az anya nem járult hozzá munkaköre és munkabére megváltoztatásához, ezért munkáltatója nem látta el feladattal, üres íróasztal mellett kellett töltenie munkaidejét, és ellehetetlenítették munkavégzését is azzal, hogy nem biztosítottak gépjárművet számára, ami korábban a pozíciójához járt.

A panasz szerint a munkáltató a kérelmező anyaságára mint védett tulajdonságára tekintettel kedvezőtlen munkakörülményeket teremtett, ezzel megvalósítva a kérelmező közvetlen hátrányos megkülönböztetését.

Bicskanyitogató érvelés

A munkáltató az eljárás során azzal védekezett, hogy az anya távolléte idején új vezetője lett a cégnek, aki áttekintette az anya munkaszerződését, munkaköri leírását és a végzettségét igazoló iratokat, és megállapította, hogy az nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, ami egyébként a munkakör betöltésének feltétele.

Ebből adódott, hogy az anyát nem is foglalkoztathatta eredeti munkakörében, ezért kezdeményezte munkaszerződésének módosítását, és ajánlott fel számára adminisztrációs munkakört. A munkáltató hangsúlyozta azt is, hogy az anya megtévesztette a munkáltatót akkor, amikor a munkaköri leírását aláírva azt állította, hogy megszerezte főiskolai diplomáját. A munkáltató elismerte, hogy az anyának nagyon kevés feladatot ad, és az számítógéppel sem rendelkezik, de ezt az átszervezésekkel indokolta. A hatóság tanúként hallgatta meg a cég korábbi vezetőjét, aki évekkel ezelőtt felvette a kérelmezőt.

A tanú elmondta, hogy tudta, hogy a kérelmező nem szerezte meg főiskolai diplomáját, ennek ellenére alkalmazta, mert munkájával messzemenőkig elégedett volt.

Megegyeztek, visszavették

A felek a hatósági tárgyalást követően egyezséget kötöttek, külön megállapodásban rendezték a kérelmező munkaviszonyával kapcsolatban felmerülő kérdéseket. A megállapodás értelmében a kérelmező eredeti munkakörében folytatta tovább a munkájt. A hatóság a felek által megkötött egyezséget határozatával jóváhagyta.

Elvész a védettség

Ezekből az ügyekből is látható, hogy a kismamáknak nagyon oda kell figyelniük. Kevesen tudják, de júliustól a védettség tekintetében is komoly változások jöhetnek. Míg korábban nem lehetett elbocsátani a kismamát, addig a jövőben, ha a kismama korábban betöltött munkaköre időközben megszűnt, vagy képessége már nem felel meg az adott munkakörre előírt feltételeknek, akkor számára másik, a képességének, végzettségének, gyakorlatának megfelelő munkakört kell felajánlani, a munka pedig jogszerűen felmondható, ha nincs ilyen munkakör, vagy azt maga a munkavállaló nem fogadja el.

Ezt is szeretjük