Újabb adó, bírságok, szigorítások
2009 januárjától várhatóan hatályba lép az új adótörvény - számos változással. Hogy jó lesz-e, vagy sem? Utánajártunk.

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

2009-től várhatóan alaposan átalakul hazánkban az adózás rendje. Mint arról korábbi cikkünkben már szót ejtettünk, az új adótörvény módosítja többek között a személyi jövedelemadó és a járulékfizetés rendjét, de változások lépnek majd életbe az általános forgalmi adót és az illetékfizetést illetően is. Hogy mindez jó lesz-e, vagy inkább megnehezíti a helyzetet? Utánajártunk a részleteknek.

Szigorodnak a számlázással kapcsolatos szabályok

A Pénzügyminisztérium áfa-szabályokra vonatkozó javaslata csupán néhány technikai jellegű változást tartalmaz, ellenben a fiktív számlázás visszaszorítása érdekében sokkal szigorúbban lépne fel.

Jövőre - a tervek szerint - ugyanis akkor is adófizetési kötelezettség keletkezne, ha a teljesítés hiánya ellenére történne a számlakibocsátás. Kivéve azt az esetet, ha a számla kibocsátója kétséget kizáróan tudja bizonyítani, hogy a számlakibocsátás ellenére nem történt teljesítés - vagy történt ugyan, de azt nem ő teljesítette. A javaslat a mentesülés további feltételeként írná elő, hogy a számlán a termék értékesítőjeként, szolgáltatás nyújtójaként feltüntetett személy gondoskodjon a kibocsátott számla érvénytelenítéséről. Erről értesítse továbbá a számlán a termék beszerzőjeként és a szolgáltatás igénybevevőjeként szereplő személyt vagy szervezetet.

A határidők is szigorodnak

A javaslat módosítja a számla kiállításának határidejére vonatkozó szabályozást is. A tervezett módosítás a számlakiállításra nyitva álló határidőt továbbra is a teljesítéshez, illetve az előleg kézhezvételének napjához kötné.

Ám a számlakiállításhoz rendelkezésre álló 15 napos határidő helyett a tervek szerint az adóalany a teljesítés, illetve az előleg kézhezvételétől számított ésszerű időn belül gondoskodik a számlája kiállításáról. Az ésszerű időt a PM javaslata az ügylet típusától függően definiálja.

Jó, ha tudod!
A hatályos áfa-törvény rendelkezéseihez képest enyhítést jelent, hogy a tervezett módosítás az adó áthárításával nem járó ügyletek tekintetében nem határozza meg az ésszerű idő tartalmát. Így ezen ügyletek tekintetében várhatóan lehetővé válik a 15 napon túli számlakibocsátás.

Bírsággal sújtható az eltitkolt vagyonszerzés

A Pénzügyminisztérium egyik fő célja az illetékekkel kapcsolatos tervezett változtatásokkal az, hogy az adózók minden esetben szabályosan bejelentsék az esetleges vagyonszerzésüket, függetlenül attól, hogy a vagyonszerzés mentesül-e az illetékfizetés alól. A felek ezt a bejelentést gyakran elmulasztják, a mostani változás viszont lehetővé tenné az adóhatóság számára, hogy a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén bírságot vessen ki. Másfelől viszont a várhatóan növekvő számú bejelentett adatok újabb vagyongyarapodási vizsgálatok megindításához is vezethetnek.

A tervezet emellett szabályozná a feltűnő értékaránytalanság mellett kötött szerződésekre vonatkozó illetékfizetést is. A forgalmi érték 50%-a alatti áron történő visszterhes vagyonátruházáskor a jövőben az ajándékozási illetékkedvezménnyel megállapított illetéket kell majd fizetni, a forgalmi érték 50%-a és a vételár közötti különbözet után.

Energiaadó - marad az egységes adómérték

Veszprémi István, a Deloitte adótanácsadási üzletágának szakértője hangsúlyozta, hogy január 1-jétől hazánk az uniós jogharmonizációs kötelezettség teljesítése érdekében a szénre is ki kell, hogy terjessze az energiaadót, 2008. december 31-én ugyanis lejár az unió derogációs időszaka. Fontos ugyanakkor, hogy az energiaadó a szén esetében sem terhelné a közvetlen lakossági energiafelhasználást.

A javaslat alapján január 1-jétől a villamos-energiára és a földgázra nem alkalmaznának differenciált adóztatást az üzleti és nem üzleti felhasználás szerint, hanem továbbra is fennmaradnának a nem üzleti felhasználásra előírt, uniós minimumszinten kialakított egységes adómértékek.

Ezt is szeretjük