Kibírhatatlan szomszédok
Ha társasházban élsz, akkor számodra sem ismeretlen a hajnali sikítozás és ajtócsapkodás. A közösségi lét alkalmazkodást kíván, de hol a határ?

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

Egy társasházban, ahol több tucat lakó él egymás mellett vékony falakkal elválasztva, szinte kivédhetetlenek a konfliktusok.

Az éjjeli baglyok, akik még éjfél után is képesek hangosabban hallgatni a rádiót a kelleténél, azokat a korán kelőket zavarják, akik őket rendszeresen, már hajnalban felébresztik. Természetesen nem élhet mindenki ugyanolyan életet, de ahhoz sincs joga, hogy sajátos életvitelét másokra kényszerítse.

Az ideális megoldás az lenne, ha a konfliktusokat egy-egy kedves, udvarias kéréssel kezelni lehetne, vagy az egymás mellett élők szó nélkül ügyelnének arra, hogy ne zavarják a szomszédaikat. Ettől azonban még igencsak messze vagyunk, éppen ezért jobb, ha tisztázzuk, milyen szabályok vonatkoznak azokra, akik társasházakban, mások szomszédságában kénytelenek élni.

Létezik törvényi háttér

Jó, ha tudod, hogy nemcsak a társasházak alapítása, létrehozása és szervezeti felépítése törvényileg szabályozott, hanem a működésük is. A törvény természetesen nem szól bele abba, hogy te mit csinálsz a saját lakásodban - addig, amíg azzal másokat nem zavarsz. A társasházi együttélés szabályait az adott társasház házirendje tartalmazza, amely mindenkire kötelező érvénnyel bír, aki a társasház lakója, függetlenül attól, hogy saját tulajdonában van-e a lakás, vagy csupán bérli azt.

Társasházak, szabályok

A törvény részleteiben eltérően rendelkezik a vegyes tulajdonban lévő, a több mint 50 lakással, valamint az 50-nél kevesebb lakással rendelkező társasházak esetében, lényegében azonban a szabályok hasonlóak: kerülendők azon tevékenységek, melyek a nyugalom megzavarására alkalmasak. Hogy ezek a tevékenységek mikor folytathatók, milyen mértékben, és melyek a kivételes esetek, az az adott ház házirendjének függvénye, amelynek tartalmáról minden közösség saját maga dönt, ám a törvényben meghatározottak figyelembevételével.

A kisebb társasházak házirendje szerint a lakóépületben és a hozzá tartozó közös használatra szolgáló területeken - kapualjban, lépcsőházban, függőfolyosókon - napszakoktól függetlenül általában tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől. A tilalom azonban nem a nap 24 órájára vonatkozik: a zajt okozó háztartási gépek használata, valamint a zajjal járó építési-szerelési munkák hétköznapokon általában reggeltől kora estig, szombaton reggeltől kora délutánig engedélyezettek, míg vasárnap csakis a háztartási gépek használhatók, és azok is kizárólag a délelőtti és a koradélutáni órákban.
A rövidebb ideig tartó, zajjal járó munkálatok természetesen ezeken az időpontokon kívül is végezhetők, ezeket azonban előzetesen be kell jelenteni a tulajdonostársaknak.
A televízió, a rádió és a hasonló készülékek használatára vonatkozóan nincsenek konkrét szabályok, csupán annyi, hogy azok ne zavarják a többi lakót.

A nagyobb, lifttel is rendelkező társasházak lakóira vonatkozó szabályok is hasonlóak az előzőekben említettekhez, azzal a különbséggel, hogy a 22 órán túl tartó, várhatóan nagyobb zajjal, tánccal és énekléssel járó családi és baráti találkozókat 24 órával előbb be kell jelenteni a szomszédos lakások tulajdonosainak, illetve bérlőinek.
Az építési-szerelési munkák végzésére, és a hangosabb háztartási gépek működtetésére hasonló szabályok vonatkoznak, mint a kisebb társasházak esetében.
A nagyobb társasházak házirendje sokszor az esetleges zene-, tánc- és énekoktatásra is kitér: ezek a tevékenységek zárt ablakok mellett hétköznap napközben, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon általában a délelőtti és a koradélutáni órákban folytathatók.

Jó, ha tudod!
A lakóközösségek - a törvényes keretek között maradva - önállóan, a lakók igényeihez igazodva alakítják ki az adott társasház házirendjét, így szinte nincs két olyan közösség, amelyben ugyanazok a szabályok lennének érvényben. Természetesen sehol sem engedélyezik szabadon a zajongást és a mások nyugalmát jelentős mértékben zavaró tevékenységek - mint például a szerelési vagy karbantartási munkák - végzését, de társasházfüggő, hogy ezeket a nap pontosan melyik szakában lehet következmény nélkül folytatni.

Hogy milyen jogaid vannak a zajongó szomszéddal szemben?

Sajnos, házirend ide vagy oda, számos alkalommal fordul elő, hogy a lakók nincsenek tekintettel egymásra. Ha úgy érzed, hogy a szomszédod rendszeresen hajnalban végzi a különböző karbantartási munkálatokat a lakásában, és szóban nem tudtok megegyezni, akkor a vonatkozó törvény lehetővé teszi, hogy úgynevezett birtokvédelmet kérj. Ez ügyben az illetékes jegyzőt kell felkeresned - ezt egy éven belül megteheted -, és kérned kell az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A kérelmet - amelyre nincs formanyomtatvány - írásban vagy szóban, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatod be.

Fontos tudnod!
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és a birtoksértő pontos nevét és címét, a birtoksértés időpontját és rövid leírását, a tanúk nevét és címét, valamint esetleg más bizonyítási eszköz megjelölését.
A kérelem illetékköteles, melynek mértéke 2.000 Ft.

Az ügyintézés határideje általában 20 nap, de a mindennapi életvitelt súlyosan akadályozó birtoksértések esetén azonnal intézkednek.

A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, de az azt sérelmesnek tartó fél a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását. A bíróság ez esetben elrendelheti a határozat végrehajtásának felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a határozat megváltoztatása várható.
Egy évnél régebben történt birtoksértés esetén a bíróságtól lehet birtokvédelmet kérni.

Ha a téma felkeltette az érdeklődésed, esetleg konkrét kérdésed van, amire nem kaptál választ, kérdezd szakértőnket, dr. Varga Emesét! »

Ezt is szeretjük