Biztosítók és biztosítások
Lakáshoz jutni nem könnyű, éppen ezért még fájdalmasabb, ha történik vele valami. A bajt nehéz megelőzni, orvosolni viszont lehet. Köss rá biztosítást!

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

Manapság számos társasághoz fordulhatsz, ha a lakásodat biztosítani szeretnéd. A biztosítóknál választhatsz, hogy milyen mértékben szeretnéd biztosítani a lakásodat, ehhez azonban a társaságok bizonyos készültségi fokokat várnak el az ingatlan mechanikai és elektronikai biztonsági felszereltségét illetően - erről az egyes biztosítóknál kaphatsz bővebb felvilágosítást, de a legtöbb társaság honlapján is találsz információt erre vonatkozóan.

Bárki szerződhet

A szerződés megkötése alapvetően mindegyik társaságnál hasonló mechanizmus alapján történik. Biztosítást bárki köthet az otthonodra, az azonban feltétel, hogy érdekelt legyen az ingatlan megóvásában, ennél fogva rajtad, azaz a tulajdonoson kívül a hozzátartozóid vagy az otthonodban élő más lakók is szerződhetnek. Mindazok tehát, akiket hátrányosan érinthet az ingatlan károsodása. Jó, ha tudod, hogy ha nem a tulajdonos köti a szerződést, később egy egyszerű írásbeli nyilatkozat által könnyedén léphet a szerződő fél szerepébe.

A biztosító és a biztosított

A biztosítási szerződés lényege, hogy megkötésével a biztosító társaság meghatározott pénzösszeg kifizetésére vagy egyéb szolgáltatás nyújtására kötelezi magát egy, a jövőben bekövetkező esemény esetére, a biztosított pedig ezért rendszeresen meghatározott összegű biztosítási díjat fizet a társaságnak.
A szerződés a biztosító és a biztosított között jön létre, de – mint arra már utaltunk – arra is van lehetőség, hogy a biztosított javára harmadik fél kösse meg a szerződést. Erre példa a lízing, amelynek esetében a lízingelő cég vagy a bank köt biztosítást a lízing tárgyára, mondjuk egy ingatlanra, ilyenkor ők vannak a szerződő fél szerepében. Ennek gyakorlati jelentése annyi, hogy ők kötelesek a biztosítási díjat fizetni, bármilyen jognyilatkozatot ők kötelesek átvenni, és hozzájuk is intézik.

Jó, ha tudod!
Ettől függetlenül a biztosítás tárgyának károsodása esetén, tehát a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítottnak is joga van a kárrendezés kapcsán a biztosítóval szemben fellépni.

Hogyan köss szerződést?

A szerződés megkötése a társaságok ügynökeinek közreműködésével zajlik. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az ügynök jelenlétében kitöltött szerződés, még akkor is, ha azt az ügynök is aláírta, nem jelenti egyértelműen azt, hogy a biztosítás valóban megköttetett. A kitöltött és aláírt dokumentumok ugyanis először a társaság illetékes osztályára kerülnek, innentől kezdve a biztosító társaság több úton járhat el.
A kitöltött dokumentumok egyfajta ajánlatnak minősülnek a társaság felé, amire válaszként vagy elfogadó írásbeli nyilatkozatot tehetnek, vagy igazolást, pontosabban kötvényt bocsáthatnak ki. Előfordul, hogy nem reagálnak az ajánlatra, vagy egyértelműen visszautasítják azt. Igen kevés azoknak az eseteknek a száma, amikor a biztosító azonnal elfogadja az ajánlatot. A leggyakoribb reakció a kötvény kibocsátása, mellyel a társaság elfogadó szándékát jelzi a leendő szerződő fél felé – a kötvény pótolja az elfogadó nyilatkozatot és az írásbeli megállapodást is egyben. Ez tehát a szerződés létrejöttét jelenti.

Fontos arról is beszélni, hogy mi a teendő abban az esetben, ha eltérést tapasztalsz az ajánlat és a kibocsátott kötvény között. Ha lényeges kérdéseket érint az eltérés – a biztosítás összegét, díját, a biztosítás időtartamát, a társaság esetleges önrészesedését, a biztosítási eseményt vagy a kockázatokat és korlátozások kérdését -, a társaságok kötelesek ezekre felhívni a figyelmet. Ha erre nem kerül sor, akkor a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre. Lényegtelen eltérés esetén a társaság ezen kötelezettsége nem áll fenn, azonban ebben az esetben is lehetőséged van jelezni az észrevételeidet. Erre 15 nap áll a rendelkezésedre, ha ezt nem teszed meg, akkor a kötvénynek megfelelően jön létre a megállapodás.

Mikortól érvényes?

A szerződés létrejötte nem jelenti egyértelműen a hatálybalépését is. Ez utóbbi, tehát ahonnan kezdve a biztosító kockázatviselése érvénybe lép, történhet a szerződésben meghatározott időpontban vagy az azt követő napon, amikor az első havi biztosítási díjat befizetted. A másik két lehetőség a hatálybalépésre az azt követő nap, amikor a felek a díj fizetésének halasztásában egyeztek meg, vagy az azt követő nap, amikor a díj behajtását a társaság bírósági úton érvényesítette.
A biztosítási szerződés addig érvényes, ameddig nem történik meg a biztosítási esemény, nem mondod fel, nem szűnik meg a biztosítás tárgya - a lakás károsodása esetén tehát ez nem érvényes. Ha nem teljesíted a fizetési kötelezettséged, akkor a szerződés 30 nap elteltével érvényét veszti.

Érdemes?

A biztosítás megkötésével a biztosító társaság vállalja, hogy kár esetén a vagyoni hátrány vagy egy részét vagy az egészet megtéríti – ez általában a kárral kapcsolatos költségek kifizetését jelenti. Emellett azonban a biztosítottnak, tehát neked is vannak kötelezettségeid, melyeket a szerződés tartalmaz. Ilyen például a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség. Köteles vagy tehát mindent megtenni azért, hogy ne károsodjon a biztosítás tárgya, szándékos károkozás következtében ugyanis a biztosító mentesül a kárrendezés alól. A kárenyhítési kötelezettség alatt értendő, hogy a biztosítottnak, tehát neked minden tőled telhetőt meg kell tenned azért, hogy a keletkezett kárt enyhítsd – ennek mértékéről és módjáról szintén a szerződés rendelkezik. Ehhez kapcsolódik a szintén a biztosítottat érintő úgynevezett változtatási tilalom. Ennek értelmében a kár bekövetkezésekor - a kárenyhítés korlátaihoz igazodva - a szerződésben foglalt ideig lehetőleg semmin sem szabad változtatnod! Erre azért van szükség, mert a biztosító az esemény bekövetkezésekor - például betörés esetén - szakértő segítségével vizsgálja meg a körülményeket, felmérve a keletkezett kár mértékét. Ha mindenféle indok nélkül változtatsz a kárt szenvedett tárgy vagy ingatlan állapotán, annak könnyedén lehet a következménye, hogy a biztosító egyáltalán nem, vagy csak bizonyos mértékben téríti meg a keletkezett anyagi hátrányt.

A biztosítók alapvetően hasonló módon járnak el, és hasonló konstrukciókat kínálnak, érdemes azonban minél több társaságnál érdeklődnöd, és a saját igényeidnek leginkább megfelelőt választanod. Választani pedig mindenképpen érdemes, hiszen sosem lehet tudni, hogy mi történhet a jövőben. Egy biztos: a baj mindig rosszkor jön...

Ezt is szeretjük