Amit feltétlenül tudnod kell, ha lakást veszel!
A lakásvásárlás alapos tájékozottságot és körültekintést igényel, ez alól pedig leginkább az adásvételi szerződés nem lehet kivétel!

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

Az alapos tájékozottság természetesen nem jelenti azt, hogy egyedül maradsz a jogszabályok, hitelkonstrukciók és szerződések rengetegében: ügyvéd nélkül például bele se fogj! A lakásvásárlás alapvető lépéseivel azonban így is érdemes tisztában lenned.
Kezdjük is mindjárt az elején.

Hivatalos ügyeket hivatalosan!

A következőket mindenképpen felejtsd el, ha valóban lakáshoz akarsz jutni: ígéret, szóbeli megállapodás, írásbeli megállapodásnak tűnő papír...

Az ingatlan értékesítésének formai követelménye ugyanis egyértelműen és kivétel nélkül egy olyan, az adott ingatlanra vonatkozó írásos adásvételi szerződés, melyet ügyvéd, jogtanácsos vagy közjegyző ellenjegyzett, és mely alkalmas a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.
Szóbeli megállapodás vagy egymás közötti néhány papírra vetett sor alapján tilos vételárat vagy vételárrészt kifizetni, ez pedig az adásvételi előszerződésre is igaz! Ne gondold, hogy az ügyvéd vagy a közjegyző pénzkidobás, ellenjegyzésük nélkül ugyanis a földhivatal nem fogja bejegyezni vevőként a tulajdonjogod!

Mit tartalmazzon a szerződés?

A szerződés tartalmára vonatkozó előírások mindegyik esetben azonosak, melyeket egyébként az eljáró ügyvédnek, jogtanácsosnak vagy közjegyzőnek ismerniük kell. Ezek alapján a szerződésnek többek között a következőket kell tartalmaznia:

  • a felek meghatározott adatait (magánszemély családi és utónevét, születési nevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, továbbá a személyi azonosítóját, statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét és törzsszámát, valamint bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát)
  • az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám)
  • a szerződő felek állampolgárságára vonatkozó nyilatkozatát
  • a keltezés helyét és idejét
  • több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, a készítő és ellenjegyző, illetőleg a tanúsító személyek kézjegyét minden lapon

Tudnod kell, hogy a bíróság bármely pársoros megállapodást is érvényes adásvételi szerződésnek minősíthet, ha az alábbi adatok szerepelnek benne:

  • a felek személye
  • az ingatlan tulajdonjogának átruházását célzó akaratnyilvánítás
  • az ingatlan és az ellenszolgáltatás megjelölése

Fontos tehát, hogy még néhány sort se írj alá csak úgy, ha a fent megjelöltek szerepelnek benne! A fenti példából is látszik, hogy nem a szerződés hossza, és nem is a szerződés elnevezése a mérvadó, hanem a tartalma. (A tulajdonos például alapító vagy kölcsönszerződés "címén" is eladhatja az ingatlanát úgy, hogy nem is tud róla, ha nem ügyel arra, hogy pontosan mit tartalmaz az adott szerződés.)

A jó ügyvéd fél siker!

Sajnos, ma már a lakáspiacon is igen gyakoriak a csalások. Ha nem szeretnél áldozattá válni, mindenképpen olyan jogi képviselőt válassz, aki valóban megbízható, és akiben személyesen te is bízol, ő ugyanis garancia lehet az adásvételi szerződés megfelelő lebonyolítására.

Vevőként lehetőleg ragaszkodj ahhoz, hogy a szerződést az általad megbízhatónak tartott jogi képviselő készítse el. Abban az esetben azonban, ha azt mégis az eladó ügyvédje végzi, az aláírás előtt mindenképpen nézesd át a szerződéstervezetet saját ügyvédeddel is, és a legapróbb változtatásokat is igyekezz belefoglaltatni a szerződésbe. (Szerencsés egyébként olyan ügyvéd mellett dönteni, aki nemcsak az adásvételi szerződés elkészítésére vállalkozik, hanem a földhivatali eljárást is vállalja.)
És ha már a szükséges papíroknál tartunk: az is lényeges, hogy minden dokumentumot elolvass, ami a rendelkezésedre áll, és legyél nagyon körültekintő! Az egyik legfontosabb feladat például a tulajdoni lap áttekintése, ezen vannak ugyanis feltüntetve az eladó és az ingatlan fontosabb adatai (a tulajdonos személye, az ingatlan megnevezése, főbb adatai, terhei, stb.). Mivel a tulajdoni lapra még az adásvételi szerződés aláírását megelőző napon is kerülhet bejegyzés, érdemes mindig a friss – a szerződés aláírásának vagy a vételár kifizetésének napján kiadott - tulajdoni lapot megnézned. Ha nem akarsz évekig pereskedni, soha ne fogadj el csak - a gyakorlatban oly sokszor hallott - 30 napnál nem régebbi másolatot.

Csak ésszel!

Ha a megvásárolandó lakás társasházban található, a társasház alapító okirata is fontos lehet. Ebből tudhatod meg például, hogy tartozik-e tároló vagy erkély a lakáshoz, ki használhatja azt - esetleg közös tulajdonban van-e -, az alapító okirat kiköt-e esetleg elővásárlási jogot a tulajdonostársak részére.

Mivel tulajdonjogot csak tulajdonostól, jelen esetben az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett személytől szerezhetsz meg, a szükséges dokumentumok ellenőrzése mellett fontos az eladóként fellépő személy azonosítása is. (Az ügyvédnek és a közjegyzőnek egyébként kötelessége a felek személyazonosságáról meggyőződnie.) A hamis dokumentumok gyakori előfordulása miatt néha azonban nem elég az iratok megtekintése: hasznos, ha mindenekelőtt felkeresed az eladó lakó- vagy tartózkodási helyét, és esetleg a szomszédoknál, közös képviselőnél is tájékozódsz kicsit.

Végül fontos, hogy a végleges szerződést az aláírását megelőzően még egyszer mindenképpen átolvasd, még akkor is, ha az előzetes tervezettel ezt már megtetted. És soha ne higyj feltétlenül az eladónak!

Ezt is szeretjük