Milyen karmát hozott magával gyermeked?
Szaturnusza elárulja
Ismerd meg csemetéd múltban gyökerező késztetéseit - mindez a nevelésében is hasznodra lesz.

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

A karma tana szerint előző megtestesülésünkben vagy megtestesüléseinkben gyökerező tapasztalataink kihatnak jelenlegi életünkre is - még akkor is, ha ezzel nem vagyunk tisztában.

Ha elfogadjuk ezt az állítást, valószínűsíthető, hogy gyermekedre is befolyással van mindazt, ami korábban történt vele. A sors bolygója, a Szaturnusz fellebbenti a fátylat a múltról.

Kos (III. 21 - IV. 20.)

Előző életbeli tapasztalatai miatt gyermeked öntudatlanul félhet az érzelmi sérülésektől, ezért kifelé már néhány évesen is meglepően határozottnak mutathatja magát. Társai körében jellemzően irányító szerepet tölt be, és minden körülmények között igyekszik uralni a helyzetet. Mindeközben - bár alapvetően végtelenül jószívű - érzései háttérbe szorulhatnak, ami hosszabb távon visszaüthet emberi kapcsolataiban. Hogy ez ne történhessen meg, tanítsd meg kimutatni mindazt, ami benne zajlik, és fejleszd az empátiáját.

Bika (IV. 21 - V. 20.)

A horoszkóp szerint csemetédnek egy korábbi megtestesülése során mind a kiszolgáltatottságban, mind az elhagyatottságban része lehet, így - nem tudatosan - igyekszik mindezt elkerülni jelenlegi életében. Anyagi és érzelmi téren egyaránt a kiszámíthatóságra törekszik, ami önmagában persze egyáltalán nem baj. Mivel azonban hajlamos lehet túlzásba esni, fontos, hogy megtanítsd lemondani és elfogadni is, illetve tudatosítsd benne értékeit - ez esetben ugyanis a biztonságot nem a mindenkori környezetében, hanem önmagában keresi és találja majd meg.

Ikrek (V. 21 - VI. 21.)

Csemetéd mozgástere előző életében meglehetősen korlátozott lehetett, így most a szabadságot mindennél előbbre valónak tartja majd, aminek előjelei valószínűleg már kiskorában is tapasztalhatók. Ez egyfelől szerencse, hiszen jó eséllyel nem kerül majd függő helyzetbe, ám a túlzott autonómia előbb-utóbb rányomhatja bélyegét emberi kapcsolataira. Hogy ne essen ebbe a hibába, tanítsd meg gyermekedet olyan értékekre, mint a kötődés, a lojalitás, valamint a kompromisszumos megoldásokra való törekvés.

Rák (VI. 22 - VII. 22.)

A horoszkóp szerint csemetéd valamely korábbi megtestesülésében megtapasztalta az elutasítottságot és az elhagyatottságot. Hogy ez most ne történhessen meg, hajlamos lehet önmagán kívül keresni az érzelmi biztonságot - azaz rendkívül erősen kötődhet a szűkebb és tágabb környezetében lévőkhöz. Természetesen fontos, hogy mély és meghitt kapcsolatokat alakítson ki, ám érdemes már kiskorában önállósságra tanítanod - persze csak az ésszerűség határain belül -, ellenkező esetben ugyanis lelkileg kiszolgáltatottá válhat.

Oroszlán (VII. 23 - VIII. 22.)

Gyermekednek előző életében méltatlanul kevés elismerésben lehetett része - így most azon van, hogy véletlenül se tűnhessen jelentéktelennek a körülötte lévők szemében. Ennek megfelelően igyekszik nagyvonalú lenni, akár az idejéről, akár az energiájáról, akár az anyagi javairól van szó. Hosszabb távon azonban így kizsigerelheti magát - hogy ez ne fordulhasson elő, tudatosítsd benne az értékeit, és tanítsd meg elfogadni magát. Így tudni fogja, hogy önmagáért is szeretnivaló, és nem függ majd aránytalanul mindenkori környezete visszajelzéseitől.

Szűz (VIII. 23 - IX. 22.)

Gyermeked a maga lehetőségei között igyekszik hasznára lenni a környezetének - a horoszkóp szerint egy előző életbeli csorbát próbál kiköszörülni ily módon. A benne munkáló felelősségérzet és kötelességtudat felnőttkorában éri el majd a csúcspontját. Párja, családja, kollégái és főnökei minden körülmények között számíthatnak rá, de akár idegeneknek is segít, ha teheti - ám egy ponton túl azon kaphatja magát, hogy a saját életét nem éli meg. Ezt megelőzendő fejleszd ki benne a jó értelemben vett lazaságot.

Mérleg (IX. 23 - X. 22.)

A horoszkóp szerint csemetédnek valamely előző megtestesülésében ellenségeskedésben, viszályban, netán háborúskodásban lehetett része. Jelenlegi életében - érthető módon - igyekszik mindezeket elkerülni. Konfliktushelyzetben a minden érintett számára elfogadható megoldásra törekszik, nemegyszer felkérik a békebíró szerepére is. A csapdát a túlzott kompromisszumkészség jelenti számára - mondván, hogy jobb a békesség, hajlamos lehet háttérbe szorítani a saját érdekeit, ami nem segíti elő boldogulását. Ezt megelőzendő neveld arra, hogy kiálljon önmagáért.

Skorpió (X. 23 - XI. 21.)

Valószínűnek tűnik, hogy gyermekednek előző életében akadtak problémái az emberi kapcsolatok terén, mégpedig jellemzően nem az ő hibájából. Emiatt mostani megtestesülésében az arra érdemes emberek előtt is nehezen nyílik meg, és általában tarthat az érzelmi kötöttségektől - emiatt pedig felnőttként a lelke mélyén magányos lehet, még akkor is, ha társ, család, barátok veszik körül. Ezt megelőzendő tanítsd meg az elfogadásra és az odaadásra, és erősítsd meg bizalmát mind önmagában, mind pedig a világban.

Nyilas (XI. 22 - XII. 21.)

A horoszkóp arra utal, hogy gyermekednek előző megtestesülésében méltánytalanságban lehetett része, illetve tanúja volt annak, hogy számára fontos embereket nem az értékükön kezelnek. Ebből adódóan jelenlegi életében mindennél előbbre valónak tartja az igazságosságot - gondolkodás nélkül kiáll mind önmagáért, mind másokért. Mindez roppant tiszteletre méltó, fontos azonban, hogy a diplomáciai érzéket is fejleszd benne, hiszen így jóval többet érhet el.

Bak (XII. 22 - I. 20.)

Csemetédnek vélhetően az átlagosnál nehezebb sors jutott osztályrészéül valamely előző életében, így most azon van, hogy lehetőleg ne adjon senkinek támadási felületet. Megeshet azonban, hogy a kelleténél jobban lehatárolja magát. Nehezére eshet kinyilvánítani mások felé mindazt, ami benne zajlik, és a szeretet elfogadása is gondot jelenthet számára. Hogy a jövőben - késztetései dacára - sikeres emberi kapcsolatokat alakíthasson ki, tanítsd meg kifejezésre juttatni érzéseit és gondolatait. Tudatosítsd benne azt is, hogy esetenként igénybe venni a felajánlott segítséget a legkevésbé sem szégyellnivaló.

Vízöntő (I. 21 - II. 19.)

A horoszkóp azt jelzi, hogy gyermekednek előző életében nem volt lehetősége teljes mértékben kibontakoztatni mindazon adottságokat és képességeket, amelyekkel rendelkezett. Most, hogy véletlenül se szürkülhessen bele a tömegbe, minden lehetséges módon igyekszik hangsúlyozni egyedi vonásait. Fontos azonban, hogy ne menjen el az extrémitások irányába, hiszen ezzel végső soron a saját boldogulását akadályozná. Ezt megelőzendő tanítsd őt alkalmazkodásra és rugalmasságra.

Halak (II. 20 - III. 20.)

A horoszkóp szerint gyermekednek korábbi megtestesülésében viszonylag kevés pozitív visszajelzésben volt része, így most híján lehet önbizalomnak. Mivel kételkedik abban, hogy környezete önmagáért is szeretheti őt, esetenként túlzott áldozatkészséggel igyekszik ezt kiérdemelni - ami végső soron önmaga feladásához vezethet. Hogy a helyzet ne fajulhasson idáig, tanítsd meg őt lehatárolódni, illetve másoké mellett a saját érdekeit is képviselni - ha kell, akár némi konfliktus árán is.

Ezt is szeretjük