Pályakezdő vagy? 4 ok, amiért alkalmazni fognak!
Tudtad, hogy a munkaadó számos kedvezményben részesül, ha pályakezdőt alkalmaz? Ismerd meg a lehetőségeket!

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

Bár diplomások ezreit képzik évről évre, elhelyezkedni csupán töredékük tud, melynek oka az esetek többségében a gyakorlat hiánya. Az ördögi körből pedig nehéz kilépni, hiszen hogyan szerezzen bárki is gyakorlatot úgy, hogy ahol tudna, ott nem alkalmazzák éppen ennek hiánya miatt?

Ennek ellenére mégsem érdemes elkeseredni, pályakezdőkre ugyanis szükség van - a munkaadóknak járó kedvezmények miatt legalábbis biztos. Na de miért is érdemes pályakezdőt alkalmazniuk?

Nem kell járulékot fizetni

Ha a munkáltató álláskereső személy foglalkoztatását vállalja, akkor a foglalkoztatáshoz kapcsolódó keresetet terhelő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék egy részét vagy egészét átvállalja tőle az állam - legfeljebb kétszáz napra. Azt azonban jó tudni, hogy a járulékkedvezmény kizárólag abban az esetben illeti meg a munkaadót, ha pályakezdő fiatalként már a munkába lépést megelőző napon rendelkezel START-kártyával vagy a kártyát helyettesítő igazolással.
A munkaadó mentesül az 1950 forintos egészségügyi hozzájárulás alól, valamint a 3%-os munkaadói járulék és a 29%-os társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 15%-ának, második évében pedig 25%-ának megfelelő fizetési kötelezettség terheli.

Sőt, a pályakezdők első munkahelyét biztosítóknak kilenc hónapig 50%-os járulékkedvezményt adnak. A juttatás mértéke és időtartama eltérő lehet a megye, illetve a kirendeltség vonzáskörzetében uralkodó munkaerő-piaci helyzettől függően.

Jó, ha tudod!
START-kártya kiváltására az a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén pedig a 30. életévét még be nem töltött fiatal jogosult, aki tanulmányait befejezte vagy megszakította, és a tanulmányok befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt. A START-kártyát egy alkalommal lehet kiváltani, ide nem értve az elvesztés és megsemmisülés miatti új igénylést, valamint a megrongálódás miatti cserét.

Állják az utazási költségeket

Ha a munkahely olyan területen van, melynek körzetében elenyésző az álláskeresők száma, akkor a messzebbről érkezők esetén az utazás költségeit egy éven át visszaigényelheti a munkáltató.

Helyközi utazásra pályázhat, ahol a támogatás keretében a munkába járással kapcsolatos költségeknek a munkáltatót terhelő részét térítik meg részben vagy egészben. Ha pedig a munkahely nem azon városban van, ahol lakik a munkavállaló, akkor csoportos személyszállítás támogatására pályázhat, és a tartózkodási helytől a munkahelyig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árát igényelheti vissza, legfeljebb egy évig.

Bértámogatásnál a munkabér 50-100%-át finanszírozzák

Ha a munkáltató vállalja, hogy a munkaügyi központ által kiközvetített, legalább három hónapja állást kereső pályakezdőt foglalkoztat, továbbá hogy a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időre a továbbfoglalkoztatást is vállalja, akkor bértámogatásban részesülhet, melynek mértéke a munkabér 50-100%-áig terjedhet. A támogatás időtartama és mértéke a megye, illetve a kirendeltség vonzáskörzete munkaerő-piaci helyzetétől függően eltérő lehet.

Ehhez az illetékes kirendeltségre kell formanyomtatványt benyújtania a munkaadónak, melynek pozitív elbírálása után hatósági szerződést kötnek, amelyben a támogatás mértékét, időtartamát és a részletes feltételeket is rögzítik. A támogatással foglalkoztatott munkanélküli után esedékes támogatást havonta utólag, az esedékes havi munkabér kifizetése után, a tárgyhót követő hó 10. napjáig a munkaügyi központ kirendeltségéhez beküldött elszámoló lapon igényelheti. Ez a bértámogatás a START-kártya kedvezményeinek igénybevétele mellett is kapható, így többszörös előnyt jelent neked, mint pályakezdőnek, de a munkáltatónak is.

A támogatás nem minden

Ne felejtsd el azt sem, hogy pályakezdőként a legnagyobb előnyöd, hogy friss elméleti és szakmai tudással rendelkezel, amihez fiatalos rugalmasság, tenni akarás, mobilitás és formálhatóság társul, ami a munkáltatónak nagy hasznára válhat.

Ezt tartsd szem előtt, és ne is titkold az állásinterjúk során, ha ugyanis egy ambiciózus és magabiztos ember benyomását kelted, akkor nem csak a támogatások miatt fognak alkalmazni.

Jó, ha tudod!

Pályakezdő munkanélkülinek számít az a 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetében a 30. életévét - még be nem töltött fiatal, aki rendelkezik a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, a munkaügyi központ által nyilvántartott munkanélküli, és a munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követően még nem szerzett jogosultságot.

Nem tekinthető viszont pályakezdő munkanélkülinek az, aki terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, illetőleg gyermekgondozási segélyben részesül, valamint aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, illetve elzárás büntetését tölti, sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot, továbbá polgári szolgálatot teljesít.

Ezt is szeretjük