Egyedül nevelem a gyermekem...
Magyarországon egyre több gyerek nő fel csonka családban. Egyedülálló anyaként boldogulni nem könnyű, de egyáltalán nem lehetetlen!

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

Napjainkban egyre több szülő – elsősorban anya – neveli egyedül gyermekeit. A jelenség oka egyrészt abban keresendő, hogy a harminc év feletti korosztályban nagyobb a nők aránya a férfiakhoz képest. Ha ehhez még hozzávesszük azt a tényt, hogy az utóbbi évtizedekben folyamatosan nő a válások száma, már érthető, miért kénytelen egyre több gyermek csonka családban felnőni.

Arról nem is szólva, hogy a mai jogszabályok szerint már egyedülálló személyek is kezdeményezhetnek örökbefogadást.

Ezekben a csonka családokban az esetek túlnyomó többségében, 84%-ában a szülő az édesanya, a gyermekek csupán 16%-a él az édesapjával. Az egyedülálló apák legtöbbször egy, ritkábban két gyermeket nevelnek, míg a három vagy több gyermeket egyedül nevelők között szinte csak nőket találni.

Senkinek sem jó - vagy mégis?

A leggyakoribb esetben tehát egy válás után az anyára maradnak a gyerekek. Az új élethelyzet természetesen megviseli a csonka családot: a gyereknek hiányzik az apa, az egyedülálló szülő pedig mind anyagilag, mind érzelmileg nagyobb terhelésnek van kitéve. A nyilvánvaló nehézségek ellenére azonban egyáltalán nem biztos, hogy ez a legrosszabb megoldás. A statisztikákból ugyanis az derül ki, hogy az utóbbi években a válások mintegy háromnegyedét nők kezdeményezték; a válás oka legtöbbször az alkoholizmus vagy a hűtlenség volt. Ebben az esetben pedig a válás a gyerek érdekeit is szolgálja: valószínűleg jobb egy csonka családban felnőni, mint egy állandó veszekedésekkel terhes, feszült családi légkörben.

Van segítség

A gyermekét egyedül nevelő anyát jogi eszközökkel is igyekeznek támogatni. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény alapelve, hogy a gyermek számára a helyzetéhez, állapotához igazodó ellátást kell nyújtani, tehát ha a gyermek problémái abból erednek, hogy anyja egyedül neveli, akkor az ellátásnak, szolgáltatásnak ehhez a helyzethez kell igazodnia.

Néhány ellátás megállapításakor kifejezetten kedveznek az egyedülálló anyáknak:

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermekeit egyedül nevelő szülő, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 130%-át - ennek összege 2007-ben 35.269 Ft.
  • A települési önkormányzatok rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetik azokat a gyermekeket gondozó családokat, amelyek időszakosan létfenntartási gondokkal küszködnek. Létfenntartást veszélyeztető helyzetnek minősíthető például az egyik vagy mindkét szülő elvesztése.
  • A gyermeküket egyedül nevelő szülők 2005 februárjától igényelhetik az állami kezességvállalást. Ennek alapján az állam meghatározott feltételek mellett készfizető kezességet vállal a központi költségvetés terhére a lakáscélú ingatlan építéséhez, vásárlásához igényelt kölcsön összegének egy részére. A hitelt felvevő részére ez azért jelent nagy előnyt, mert a hitelintézet így jóval kisebb önerőt követel meg tőle.
  • A családi pótlék havi összege a gyermekek számán kívül függ a család típusától is: az egyedülálló szülő gyermekenként nagyobb összegre jogosult.
  • A gyermektartásdíj megelőlegezése esetén a magányos szülő akkor is hozzájut a tartásdíj összegéhez, ha a volt házastárs azt nem fizeti meg időben. Ebben az esetben az állam folyósítja a megállapított összeget − a kötelezett személy visszafizetési kötelezettségével. A kérelmet a területileg illetékes városi gyámhivatalnál kell benyújtani.

Jó, ha tudod!
A helyi gyermekjóléti vagy családsegítő szolgálatok száma szintén növekedett az utóbbi években. Feladatuk többek között a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, amelyet a védőnői hálózattal együttműködésben végez a szolgálat. Házi gyermekfelügyelettel kell például segíteni annak a gyermekét egyedül nevelő anyának, aki munkarendje miatt nem tud korán reggel vagy késő este gyermeke felügyeletéről gondoskodni. Családok átmeneti otthonába kell befogadni gyermekével együtt a férje - élettársa - brutalitása miatt otthonából elmenekülő, vagy a leányanyaként szülő, és emiatt környezetéből kitaszított anyát.

Ezt is szeretjük