Már 50 ezer forint miatt is börtönbe kerülhet egy gyerek
Döntött az Alkotmánybíróság
Már a legkisebb vétség is börtönbe juttathat egy kiskorút.

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

A fiatalkorúak szabálysértési őrizetének alkotmányosságáról hozott alkotmánybírósági határozat július 16-án jelent meg, ami lényegében sérti a nemzetközi jogot - írja a szuveren.hu.

Az ombudsman még 2012 tavaszán támadta meg a fiatalkorúak szabálysértés elkövetése miatti elzárását lehetővé tevő szabályokat, mert ellentétesnek találta az alaptörvény azon bekezdésével, amely szerint minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

Az ombudsman álláspontja

Az ombudsman szerint nem igazolható, hogy a törvényalkotó számára nem áll rendelkezésre a rövid időtartamú szabadságelvonás helyett olyan, enyhébb jogkorlátozással járó lehetőség, amellyel hatékonyan felléphet a fiatalkorúak által elkövetett jogsértésekkel szemben. Ezen kívül az elzárás nem képes biztosítani a fiatalkorúak esetében a nevelés és a bűnmegelőzés elsődleges célját. Sőt, az elzárás éppen ellentétes célt ér el, mert megbélyegez és kirekeszt.

A részes államok elismerik a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított gyermeknek olyan bánásmódhoz való jogát, amely előmozdítja a személyiség méltósága és értéke iránti érzékének fejlesztését, erősíti a mások emberi jogai és alapvető szabadságai iránti tiszteletét, és amely figyelembe veszi korát, valamint a társadalomba való beilleszkedése és abban építő jellegű részvétele elősegítésének szükségességét.

Az Alkotmánybíróság szerint a szabályozás eleve csak súlyosabb szabálysértések esetén teszi lehetővé az elzárás kiszabását, a maximálisan kiszabható elzárás ideje kevesebb, mint a felnőttek esetében, és fiatalkorúakkal szemben pénzbírságot csak beleegyezésük esetén, közérdekű munkát pedig csak 16 éven felüliekre lehet kiszabni.

A fiatalkorúakkal szemben folyó eljárásban is érvényesülő elv, hogy a szankciót úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a szabálysértés súlyához, valamint az eljárás alá vont személy személyi körülményeihez.

Az alkotmánybírák szerint alapvető előírások betartása nemcsak a nagykorú személyektől, hanem a 14. életévüket betöltött fiataloktól is elvárható, ezzel szemben az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a fiatalkorúak törvénnyel szembeni tisztelete súlyosan romlott. Ez pedig a normakövető felnőtté válás társadalmi célját veszélyezteti.

Lopás és garázdaság

A mások tulajdonának tiszteletére, tehát a tulajdon elleni szabálysértés és jogosulatlan vadászat vagy a garázdaság és általában a jogállamban mindenkitől elvárható alapvető magatartási normákra vonatkozó szabályok betartatása a személyi szabadság korlátozhatósága szempontjából alkotmányosan elfogadható államcélnak tekintendő.

Tehát a szabályozást az indokolja, hogy a korábban fiatalokkal szemben nem működtek a szabálysértési szankciók, mint a pénzbírság vagy a közmunka. Éppen ezért volt szükség a szabálysértési elzárásra.

Az ellenérvek

Először is egy alapvető logikai ellentmondást tartalmaz a törvény. Ha azért volt szükség az elzárásra, mert a többi lehetséges szankció nem működik, akkor az elzárás nem a többi szankció alternatívája, hanem azok automatikus helyettesítője. 16 éves kor alatt közérdekű munkát nem lehet kiszabni, ott eleve a pénzbírság marad, de egy 14 éves gyereknek jövedelme, vagyona tipikusan nincs, így az elzárás az egyetlen végrehajtható, tehát alkalmazható szankció.

Persze, ha a gyerek vállalja a pénzbírság befizetését, akkor megússza a börtönt - azonban ezt a szegény szülők gyerekei nem tudják megtenni. A végeredmény tehát az, hogy egy 15 éves gyerekkel szemben közérdekű munkát nem lehet kiszabni, de börtönbe lehet tenni.

Másodszor, a szabálysértések nem olyan súlyú jogsértések, amelyekre az elzárás mint végső eszköz alkalmazható. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának a fiatalkorúak igazságszolgáltatásával foglalkozó egyik kommentárja szerint a gyermek mindenekfelett álló érdekének figyelembevétele azt jelenti, hogy a gyermekek esetében a rehabilitációt kell alkalmazni, tehát csoportos tanácsadáson való részvételt vagy nevelőszülőknél való elhelyezést.

Ami miatt kiszabható

A 14 éves lányok például az út szélén nem feltétlenül azért kínálják testüket, mert letévedtek a helyes útról. A kizsákmányolt, prostitúcióra kényszerített lányoknak pedig aligha egy 30 napos elzárás tudja megmutatni a helyes utat.

Vagy nézzük a leggyakoribb cselekményt, a lopást. Az új Btk. megemelte a szabálysértési értékhatárt 20 ezer forintról 50 ezerre, július 1-jétől így 50 ezer forintnyi érték ellopása szabálysértés, 50 001 forintnyié pedig bűncselekmény. A kisebb érték eltulajdonítása pedig az imént leírtak miatt könnyen szabálysértési elzárást fog eredményezni.

Ha tetten érik az elkövetőt, akkor bírói döntés nélkül 72 óráig szabálysértési őrizetben lehet tartani, tehát úgy is tölthet egy gyerek három napot börtönben lopásért, hogy később a bíróság egyébként józan megfontolásból az eljárás végén szabálysértési figyelmeztetésben részesíti.

Ezt is szeretjük