Téged is lehallgathatnak!

Mindent az elektronikus adatvédelemről

Nemrég egy német cég lehallgatási botrányától volt hangos a sajtó. De vajon mi helyzet Magyarországon?

beauty and style
Top olvasott cikkek

A közelmúltban nagy visszhangot váltott ki az egyik német vállalat lehallgatási botránya: a távközlési konszern megfigyeltette saját menedzsereit, illetve számos újságírót, hogy "nyomon kövesse" a vállalattal kapcsolatos információk kiszivárogtatását.

Az ügy kapcsán felmerül a kérdés: bár Magyarországon törvény szabályozza a távközlési szolgáltatók ügyfeleiről szóló adatok tárolását és felhasználását, mire ad lehetőséget mindez az egyes cégeknek? És vajon mit mond pontosan a törvény?

Nézd meg mindig, mit írsz alá!

Mindenekelőtt jó, ha tudod, hogy a szolgáltatók a szerződés megkötésekor csak olyan adatokat kérhetnek tőled, amelyek azonosításodhoz és a díjak számlázása, valamint azok behajtása céljából elengedhetetlenek. Ilyen például a név, a cím, a szolgáltatás időpontja, időtartama. Nagyon fontos, hogy már a szerződéskötéskor figyelj arra, mit is írsz alá pontosan! A jogszabályok behatárolják az adatkezelési lehetőségeket, de sok esetben a hozzájárulásoddal egyéb - például marketing - célokra is felhasználhatják.

Az a szolgáltató, amellyel szerződést kötöttél, csak úgy választhatja meg, és minden esetben úgy üzemeltetheti az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus eszközöket, ha biztosítani tudja, hogy személyes adataid kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges.
A jogszabály pontosan meghatározza, melyek azok az adatok, amelyeket az elektronikus számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából kezelhetik. Ilyenek például:

  • az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási, illetve székhelye, anyja neve
  • születési helye és ideje
  • előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az előfizető bankszámlaszáma
  • az előfizető címe és az állomás típusa
  • a hívó és a hívott előfizetői számok
  • a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja
  • beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme
  • a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma
  • a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok
  • tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei.
Ne hagyd magad!
A személyes adatokról szóló törvénynek megfelelően bármikor kérheted a távközlési szolgáltatót, hogy tájékoztasson, pontosan milyen adatokkal rendelkezik rólad, és ezeket milyen módon használja fel.

A közlés bizalmassága

Az, hogy mit, mikor, és kinek mondasz, kizárólag két személyre tartozik: rád, és arra, akinek mondod. Éppen ezért a telefonon vagy interneten bonyolított beszélgetéseket sem tárolhatják.

Mi több, szolgáltatód köteles gondoskodni arról, hogy beszélgetéseidet ne hallgassák le jogosulatlanul. Mindez nem azt jelenti, hogy a cég bármit tehet: a törvény szerint a szolgáltató a továbbított közlések tartalmát csak olyan mértékben ismerheti meg és tárolhatja, amely a szolgáltatás nyújtásához műszakilag feltétlenül szükséges.

Persze, itt is akadnak kivételek. A nemzetbiztonsági szolgálatok, a nyomozó hatóságok, és az úgynevezett frekvenciagazdálkodó hatóságok külön jogszabályi feltételek mellett megfigyelhetik, lehallgathatják, tárolhatják a beszélgetéseket, vagy a közlésbe azok megfigyelése érdekében akár be is avatkozhatnak. Ilyen például az életet, a testi épséget, a vagyont veszélyeztető fenyegetés, zsarolás alapos gyanúja. Ez esetben a nyomozóhatóság külön törvényben foglaltak szerint írásbeli kérelmedre a telefonon vagy interneten folytatott beszélgetés, üzenetküldés, e-mail levelezés útján vagy más módon továbbított közlést lebonyolítók személyes adatait a kérelemben foglalt időhatáron belül megismerheti és rögzítheti.
Ha a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény, kockázat jelentkezik, a szolgáltatódnak haladéktalanul tájékoztatnia kell téged arról, mit kell tenned, és ennek milyen költségei lehetnek.

Ha megszűnik a szerződés

Fontos tudnod, hogy ha úgy érzed, nem kezelik megfelelően az adataidat, akkor a hozzáféréshez és a kezeléséhez való hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod.

Figyelj azonban arra, hogy ha megszűnik a szerződés közted és a szolgáltató között, akkor a szolgáltatás teljesítése után törölniük kell az előfizetőkre és a felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, amelyeket a hívások létrehozása céljából feldolgoznak.

Nézz utána!
Az internet- és telefonszolgáltatókra vonatkozó adatkezelési jogokat részletesen az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény tartalmazza.
Ezt is szeretjük