10 milliós kamattámogatott lakáskölcsön felújításra: ki és hogyan kérheti a támogatást?
Lakás-korszerűsítéshez kétféle kamattámogatott korszerűsítési kölcsön vehető igénybe.

haz-penz
Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

Az otthonteremtés természetes velejárója, hogy az ingatlant szükséges korszerűsíteni, felújítani. Ez sajnos borsos kiadásokkal jár, de aki előre tájékozódik, megkönnyítheti a dolgát.

Lakásfelújításra, korszerűsítésre ugyanis kétféle kamattámogatott korszerűsítési lakáskölcsön is igénybe vehető: otthonteremtési kamattámogatás, illetve a fiatalok, valamint a többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne formájában. A cikk második felében részletesen sorra vesszük a vonatkozó kormányrendeletek (lásd a cikk végén) szerinti tudnivalókat és feltételeket.

Két fontos fogalom

Érdemes elöljáróban tisztázni, mit értünk kamattámogatott hitel és lakáskorszerűsítés alatt. Az előbbi azt jelenti, hogy az adós a kamat egy részétől mentesül, mert azt az állam átvállalja, vagyis így az adós kedvezőbb törlesztőrészletet fizethet.

A lakáskorszerűsítésbe többféle munkálat beletartozhat: az ingatlan komfortfokozatát javító munkák, így például a víz-, gáz-, csatorna-, elektromos közműellátás bevezetése, illetve energetikai besorolását javító korszerűsítési munkák, például napenergia, nyílászárócsere, szigetelés, valamint a fűtésrendszer cseréje.

Mire kérhető a két említett kamattámogatott korszerűsítési kölcsön?

Az otthonteremtési kamattámogatás, illetve a fiatalok, valamint a többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne a következő munkálatokra kérhető:

- a lakás komfortfokozatának növelése - víz-, csatorna-, elektromos, gázközmű bevezetése, belső hálózatának kiépítése;

- addig hiányzó fürdőszoba kialakítása;

- központosított fűtés kialakítása, cseréje (beleértve a megújítható energiaforrásokat is, például napenergia);

- az épület hő-, hang-, illetve vízszigetelése;

- külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje;

- tetőcsere, -felújítás, -szigetelés céljából. A korszerűsítés része az ehhez kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek 20%-áig.

Jó tudni: a korszerűsítésben csak olyan építési termékek használhatók fel, melyek a műszaki követelményeknek megfeleltek, illetve forgalomba hozataluk, felhasználásuk részletes szabályairól szóló rendelet szerint megfelelőségi igazolással rendelkeznek.

Hol igényelhető a kamattámogatott korszerűsítési kölcsön?

A kamattámogatott kölcsön igénylését olyan hitelintézethez kell benyújtani, mely az állammal a támogatás nyújtására szerződött. A kérelem benyújtásának a napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet, a kölcsön és a kedvezmény igényléséhez szükséges feltételeket igazoló dokumentumokat hiánytalanul benyújtotta a hitelintézet részére. Ekkor a hitelintézet átvételi igazolást ad az igénylőnek, és tájékoztatja a kérelem elbírálásának várható időtartamáról.

A cikk az ajánló után folytatódik

Az Otthonteremtési kamattámogatásos kölcsön

Maximum 10 milliós kamattámogatott kölcsön

Erről a kamattámogatott korszerűsítési lakáskölcsöntípusról fontos tudni, hogy az otthonteremtési kamattámogatással az érintett lakás hitelintézet által elfogadott - ÁFA összegét is tartalmazó - korszerűsítési költsége nem lehet több, mint 15 millió forint. A kamattámogatott korszerűsítési kölcsön maximum összege 10 millió forint lehet. A kamattámogatás időtartama legfeljebb 5 év, de a kölcsön futamideje lehet ennél hosszabb. Ha a futamidő hosszabb, akkor annak az első öt évére fog járni a kamattámogatás.

A kamattámogatás mértéke a kamattámogatott időszak alatt állandó, a jogszabályban meghatározott állampapírhozam 50%-a.

A feltételek

A kamattámogatás igénybevételének több feltétele van. Mielőtt a munkálatok elkezdődnének, és a kamattámogatott kölcsön kérelmezését benyújtaná, az igénylőnek - vagy ha több igénylő is van, akkor az igénylőknek együtt - legalább 50%-ban a tulajdonát kell, hogy képezze a felújítani kívánt lakás.

A kamattámogatott kölcsön iránti kérelem csak azokhoz a munkálatokhoz igényelhető, amelyek a kérelem benyújtását követően kezdődtek meg.

További tudnivaló, hogy a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli a kamattámogatott kölcsön hitelcéljaként szolgáló lakást – ha a kölcsön fedezete másik lakás, akkor a kamattámogatott kölcsön fedezeteként szolgáló lakást – a kölcsön kamattámogatással érintett összegének erejéig, a támogatás időtartamára, a kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján.

Ki igényelheti?

Az otthonteremtési kamattámogatásos kölcsön igénybevételében nem jelent akadályt a meglévő, másik lakástulajdon vagy más jogszabály alapján igénybe vett állami kamattámogatásos kölcsön, viszont az otthonteremtési kamattámogatást egyazon támogatott személy csak egy alkalommal veheti igénybe.

Az igénylőnek nem lehetnek köztartozásai, köztartozásmentes adózónak kell lennie. Az igénylőnek vagy házasok, illetve élettársak esetén legalább az egyik félnek rendelkeznie kell legalább féléves társadalombiztosítási (TB) jogviszonnyal. Ugyancsak megfelel a feltételnek az igénylő, ha legfeljebb 15 nap megszakítás van a legalább 180 nap tb-jogviszonyában, vagy ha az igénylő saját jogú öregségi vagy özvegyi nyugdíjra jogosult.

Házaspárok és élettársak esetén elég, ha legalább az egyik fél tudja igazolni a legalább 180 napos, folyamatos tb-jogviszonyt. Az igénylő mentesül a 180 napos tb-jogviszony fennállásának igazolása alól, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

Aki a kölcsönt igénybe veszi, vállalja, hogy a kamattámogatási időszak végéig terjedően a kamattámogatással érintett lakást nem terheli haszonélvezet vagy használati jog.

Házastársak vagy élettársak esetén - a vonatkozó jogszabályok vagyonjogi rendelkezései szerinti módon - a kamattámogatott kölcsönt igénylő házastársa vagy élettársa támogatott személlyé válik attól függetlenül, hogy a kölcsönszerződésnek alanya-e. A kamattámogatott kölcsönt igénylő személy házas- vagy élettársa tehát ugyanazon lakástámogatási rendelet szerinti kamattámogatásra, egy másik lakás építése, vásárlása vagy bővítése esetén sem lehet jogosult.

A fiatalok, valamint a többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne

Az általuk igényelhető kamattámogatott kölcsön összege maximum 5 millió forint lehet. Az igénybe vett kamattámogatott kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a futamidő első 20 évében biztosít kamattámogatást. Ennek mértéke a jogszabályban meghatározott állampapírhozam 40%-a.

A kamattámogatott kölcsön iránti kérelmet a korszerűsítési munkálatok befejezése előtt van lehetőség hitelintézethez benyújtani. 

Feltételek és tudnivalók

Feltétel, hogy a benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

Fontos, hogy kamattámogatott kölcsön hitelcéljaként szolgáló lakást - ha a kölcsön fedezete másik lakás, akkor a kamattámogatott kölcsön fedezeteként szolgáló lakást - a kölcsön kamattámogatással érintett összegének erejéig, a támogatás időtartamára, a kölcsönszerződés alapján a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli. Abban az esetben, ha a kamattámogatott kölcsönnel korszerűsített lakást a korszerűsítési munkálatok befejezését követő egy éven belül eladják, akkor úgy a kamattámogatás megszűnik, és az adós köteles az addig igénybe vett kamattámogatást a Polgári Törvénykönyv szerint számított kamataival együtt visszafizetni.

A fenti két kamattámogatott kölcsönre közösen érvényes feltételek

Mindkét esetben szem előtt tartandó feltétel, hogy az ingatlan Magyarország területén legyen. További közös előírások is vannak, melyek az igénylők körét, helyzetét, állampolgárságát illetik. Ezeket alább részletezzük.

Ki veheti igénybe az említett kamattámogatott korszerűsítési kölcsönöket?

Az említett lakás-korszerűsítési kölcsönöket magyar és nem magyar állampolgár is igénybe veheti különböző feltételek mellett. Ha magyar állampolgárról van szó, akkor az veheti igénybe, akinek másik lakástulajdona, állandó használati joga nincs a korszerűsítendő lakást kivéve, illetve az említett jogokra bejegyzési kérelme sincs folyamatban - de házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjainak sem. További feltétel, hogy ne legyen lízingelt, önkormányzati tulajdonban lévő, szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra sem bérleti jogviszonyuk.

Az igénylő, házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke vagy más együttköltöző családtagja együttesen a következő három feltételből egynek felelhet meg: legfeljebb olyan lakás 50%-os tulajdoni hányada lehet a tulajdonában, melyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett; ha van a tulajdonában lakás, annak lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte; vagy a lakást legalább 2 éve haszonélvezettel terhelten örökölte, illetve ajándékozás jogcímén szerezte a haszonélvező pedig a lakásban lakik.

A lakástulajdont, tulajdoni hányadot érintő feltételek abban az esetben is érvényesek, ha az ingatlan a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, illetve azt az építési és használatbavételi engedélyben meghatározott céljától, rendeltetésétől eltérő célra használják.

Ha nem magyar állampolgár igényelne, akkor lehet jogosult rá, ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki Magyarország területén él, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Igényelhet az is, aki harmadik országbeli állampolgár, bevándorolt vagy letelepedett, hontalan, menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

A lakástulajdonosnak a kölcsön utolsó részfolyósítását követően legfeljebb egy éven belül lakcímkártyával kell igazolnia, hogy minden személy, akikre tekintettel a kölcsönt megkapta, a támogatott ingatlanban lakik.

Nyilatkozat az egyéb adósságokról

Fontos szempont az is, hogy az igénylőnek van-e más, a kamattámogatott lakás-korszerűsítési kölcsön igénybevételében akadályt jelentő adóssága. Ha van, akkor az adósnak, adóstársnak, ezek házastársának, élettársának és szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint a vele együtt költöző családtagjainak írásban kell nyilatkozniuk, hogy azt 360 napon belül visszafizetik. Ha nincs, az igénylőnek és az említetteknek szintén nyilatkozni kell, hogy a 2009. július 1-jét megelőzően nincs ilyen adósságuk.

Folyósítás és számlákkal kapcsolatos kötelezettségek

A kölcsön, illetve folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatottak a saját erőként vállalt pénzeszközeiket a korszerűsítés finanszírozására már felhasználták.

A támogatott személynek a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére be kell mutatnia az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról (vagy ennél magasabb összeget kitevő), saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.

A lakás korszerűsítését igazoló számlaként egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság kiállított számláját is be kell mutatni, mely a számlakibocsátás időpontjában szerepel az állami adóhatóság külön nyilvántartásában. Az építésiengedély-köteles munkák esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlát lehet bemutatni.

Mi a teendő elutasítás esetén?

Elutasítás esetén az igénylőnek részletes, írásos indoklást kell kapnia róla, miért nem felelt meg. Az igénylő ezután a feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a támogatott lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalától, Pest megye, illetve a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. kerületi hivatalától. A kérelmet 15 napon belül lehet benyújtani a járási hivatalhoz, mely a hitelintézeti döntést jogosult felülbírálni, ám csak az állami támogatások előírásainak teljesítését illetően. Ha a hitelintézet szerint az igénylő nem hitelképes, a hivatal döntése ellenére sem köteles felülbírálni a korábbi megállapítását.

Vonatkozó kormányrendeletek

Az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 341/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Kormányrendelet tartalmazza.

Miniházak

El tudnád képzelni, hogy egy apró házikóba költözz? Meglepő, milyen sok minden elférhet egy ilyen pici épületben. Miniházakat mutatunk be a következő cikkben.

(Képek: Getty Images Hungary.)

Ezt is szeretjük