Garancia, csere karácsony után
Légy tisztában a jogaiddal!
Előfordul, hogy a lázas karácsonyi bontogatás után kiderül, az ajándékba kapott kütyü nem működik tökéletesen.

beauty and style
Top olvasott cikkek

Az üzleteket a két ünnep között megrohamozzák a jogos cserére vágyók, egynémely forgalmazó azonban szeret kitérni a szabályok elől. Pedig nem árt, ha tudod, mit és meddig cseréltethetsz ki, illetve javíttathatsz meg!

Mihez van jogod?

Mind szavatosság, mind jótállás esetén a vásárlónak joga van cserét vagy javítást kérni a hibás termékre, a csereigényt pedig három munkanappal a vásárlás után kell bejelenteni. Fontos megjegyezni, hogy a cserének nem feltétele a javíthatatlanság – a forgalmazó tehát nem mondhatja, hogy inkább megjavítja neked a terméket, a kérésedre köteles szó nélkül kicserélni azt!

Van azonban egy megkötés: ha az általad választott rendezési mód aránytalan többletköltséget jelentene a forgalmazónak a másik rendezési módhoz viszonyítva, akkor erre hivatkozva elutasíthatja azt.

Tehát ha egy kis csavar meglazulásától nem működik a turmixgéped, azt nem fogják kicserélni, hanem helyette meghúzzák a csavart.

Ha viszont a termékre kötelező jótállást írtak elő, és a meghibásodás három munkanapon belül jelentkezik, nem utasítható el a csereigény az aránytalan többletköltségre hivatkozva; ilyenkor bizony cserélnie kell a forgalmazónak, még ha az aránytalan többletköltséget jelent is neki.

Egy kiskapu azért itt is van: a csere csak akkor kötelező, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Nem kérhetik a vételár levásárlását

A törvény a csere vagy javítás időtartamát is meghatározza. A hibás termék bevizsgálására három munkanap a határidő, ezek után "A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze" - olvasható a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 4. paragrafusának második bekezdésében.

A dolog pikantériája, hogy tulajdonképpen senki nem tudja ellenőrizni, hogy a forgalmazó valóban törekedett-e a határidő betartására, ám a lényeg mégis az, hogy a kijavításkor vagy kicseréléskor nem okozhatnak jelentős kényelmetlenséget a fogyasztónak.

Ha a forgalmazó sem kijavítani, sem kicserélni nem tudja megfelelő határidőn belül jelentős kényelmetlenség nélkül az adott terméket, akkor el lehet állni a szerződéstől - vagyis visszakövetelni a pénzt -, vagy árleszállítást kérni - jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.

Kedvelt kibúvó ilyenkor a szerviz lassúságára hivatkozni, ez azonban nem helytálló: a forgalmazó felelős a határidők betartásáért! A termék visszaszolgáltatásával visszajár a teljes kifizetett vételár, nem lehet levonni a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett értékcsökkenésre semmit. Elállás esetén a termék vételárát vissza kell fizetni, a vevő pedig nem kötelezhető arra, hogy a termék árát levásárolja!

Szavatosság

Ez a jog minden vásárlás esetén érvényes, és feltételei nem lehetnek a törvényben rögzítettnél kedvezőtlenebbek. Lényege, hogy ha a vásárolt termék minősége hibás, az elvárhatónál gyengébb minőségű vagy rejtett hibával rendelkezik - úgy, hogy a fogyasztó a hibáról nem tud -, akkor azért a forgalmazó felelősséggel tartozik.

A felek a szerződéskötéskor - tehát a vásárláskor - egyéb feltételekben is megállapodhatnak, például sérült termék értékesítése értékcsökkentként. Szavatossági igénnyel a két éves elévülési határidőn belül lehet fellépni - használt dolog esetén ez lehet egy év is -, illetve ha a termék hibája addig nem volt felismerhető, ekkor a három éves jogvesztő határidő a mérvadó. A szavatosság csak abban az esetben érvényesíthető, ha a vásárlás bármilyen módon - blokkal, bizonylattal vagy számlával - igazolható.

Jótállás

A jótállás a szavatossággal szemben nem minden termékre nézve kötelező, a törvény azt a benne felsorolt termékekre írja elő, és csak jótállási jegy ellenében érvényesíthető. A szavatossághoz képest a jótállás többletjogokat biztosít: hibás termék esetén például a forgalmazó köteles kicserélni azt három munkanapon belül, ezzel kapcsolatban pedig jó, ha tudod, hogy munkanapnak csak az a nap számít, amelyiken az üzlet nyitva tart!

A jótállás teljes időtartama alatt a forgalmazón van a bizonyítás terhe, tehát neki kell bizonyítania, hogy a fogyasztó állításával szemben a cserélni kívánt termék nem hibás. A kötelező jótállási idő egy év, de a forgalmazó ennél hosszabb időtartamú jótállást is vállalhat.

Önként vállalt garancia vagy jótállás
Bármilyen jótállást vagy garanciát vállaljon a forgalmazó, annak feltételei semmiképpen nem lehetnek kedvezőtlenebbek a szavatossági jogoknál. Ha minden másban meg is egyezik a szavatossággal, a jótállás annyiban mindenképp több, hogy a bizonyítási teher a forgalmazón van. Ennél kedvezőbb feltételek természetesen szabhatók, ekkor a továbbiakban ezek lesznek érvényesek.

Ezt is szeretjük