Tudd meg, mihez van jogod az iskolában szülőként

Jó, ha tisztában vagy vele, hogy mibe szólhatsz bele jogosan, és mi az, amit az iskolára kell hagynod.

Mielőtt iskolába kerül a gyerek, érdemes tájékozódnod, hogy szülőként milyen jogok illetnek meg, hogy tisztában légy a lehetőségeiddel és a korlátaiddal egyaránt. Fontos leszögezni, hogy a gyermek jogai tőled és mindenkitől függetlenek, hiszen jogilag már a csecsemő is teljes értékű személy.

Az életkornak csak a jogszabály által meghatározott esetekben - választójog, házasság, munkavállalás - van korlátozó szerepe a jogokat és kötelezettségeket illetően. A gyermekeket mindazok a jogok megilletik, és mindazon kötelezettségek terhelik, amelyek alól a törvény kivételt nem tesz életkoruk miatt.

A gyerek önálló jogi személy

A gyermek és felnőtt közötti különbség nem a jogok tartalmában, hanem a jogok érvényesítésének módjában jelentkezik.

A gyermek is teljes jogalany, teljes jogképességgel rendelkezik, azonban 14 éves koráig jogilag még nem cselekvőképes, tehát érvényesítésükben törvényes képviselője jár el helyette. Ebben a te szereped is kulcsfontosságú, ezért elengedhetetlen, hogy tisztában légy a dolgokkal.

A szülői jogok körében különbséget kell tenni az alkotmányos és az oktatással közvetlenül összefüggő jogok között. Szülőként az oktatás sajátos szereplője vagy abban a tekintetben, hogy oktatási jogaid a gyermeked révén illetnek meg, és azokat a kicsi érdekében kell gyakorolnod.

Számos szülői jog nem pusztán a jogosultság szintjén jelentkezik, hanem egyben kötelezettséget is teremt, hiszen a szülőnek nemcsak joga, de kötelessége is, hogy gyermeke megfelelő oktatásáról gondoskodjon.

15 tipp, hogy angyali gyerkőcöt nevelj

Nézegess képeket!

Elolvasom

A közoktatási törvény értelmében a gyerek iskoláját te magad választhatod ki, azonban a tanár személyét illetően nincs beleszólásod a dolgokba. A törvény kimondja, hogy az oktatási intézményekben az osztályokat tanító pedagógusok kijelölése az intézményvezető hatáskörébe tartozik, a szülőknek ezzel kapcsolatban nincs véleményezési joguk. A tanév elején a pedagógusnak kötelessége téged széleskörűen tájékoztatni arról, hogyan, milyen formában fogja értékelni csemetédet.

A szülői jogaidat súlyosan sérti, ha az érdemjegyek és a félévi, illetve év végi osztályzatok kiszámításának módjáról, az értékelés elveiről nem rendelkezel elegendő információval. A tanuló vagy a szülő az iskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül - a tanuló érdekében eljárást indíthat. Tehát indokolt esetben akár egy igazságtalannak vélt érdemjegy miatt is kérhetsz jogorvoslatot.

Nagyon fontos, hogy - mielőtt síkraszállnál bármi mellett is - tájékozódj, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy jogtalan a rossz érdemjegy. Jó, ha szem előtt tartod, hogy a gyereknek - és neked - nem csupán jogaid, hanem kötelezettségeid is vannak. Ha csemetéd rosszalkodik, akkor például kizárható a tanóráról a többi gyerek érdekében.

Megfelelő tájékoztatás

A közoktatási törvény kimondja, hogy a szülőnek joga van ahhoz, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjon.

Ez a jog a szülői jogok között különleges szerepet játszik, valamennyi további jog gyakorlásának biztosítéka. A szülők ugyanis kizárólag akkor tudnak megfelelően élni jogaikkal, ha elegendő információval rendelkeznek az iskola életéről, az azt szabályozó dokumentumokról.

Légy szabad! - Merj szembemenni az árral!

A Femina Klub áprilisi vendége Lakatos Márk stylist lesz, akivel Szily Nóra, az estek háziasszonya többek között az önmagunk elfogadására való törekvésről beszélget. Hogyan szembesüljünk saját korlátainkkal, tökéletlenségünkkel? Hogyan dolgozzuk fel az életünkben felmerülő elakadásokat? 

További részletek: femina.hu/feminaklub

Jegyek kizárólag online érhetőek el, korlátozott számban.

Időpont: 2024. április 22. 18 óra

Helyszín: Thália Színház

Promóció

Ideális esetben az iskolai alapdokumentumoknak - pedagógiai program, házirend, SZMSZ - minden szülőhöz el kellene jutniuk, hogy ne csak abban az esetben nyerjenek betekintést az iskola alapvető szabályzataiba, ha azokat kifejezetten kérik. Szülőként jogaidat nem csupán egyénileg, hanem a szülői munkaközösség és az iskolaszék keretein belül kollektívan is gyakorolhatod a többi szülővel együtt.

Cikkünk alapjául az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala szolgált, mely elérhető a www.oktbiztos.hu oldalon.

Ezt is szeretjük