Az 50-es éveket idézi Lázár János módszere
Kiakadtak a jogvédő szervezetek
Az ombudsman vizsgálatot indított az új Ptk. egyik szabálya ellen.

beauty and style
Top olvasott cikkek

Alkotmánybírósághoz fordul Szabó Máté ombudsman az új Polgári Törvénykönyv közéleti szereplők bírálhatóságát szűkítő feltétele miatt.

Az alapvető jogok biztosa, Szabó Máté szerint a sajtó- és szólásszabadság szempontjából nyugtalanító, hogy a 2014. március 15-től hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv a közéleti szereplők bírálatának feltételeként írja elő a méltányolható közérdek fennállását, ami aránytalan korlátozást eredményezhet.

Az ombudsman több szempontot is vizsgált

Országgyűlési képviselők és jogvédő civil szervezetek is kezdeményezték az alapjogi biztosnál az Alkotmánybíróság eljárását az új Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezései kapcsán. A közéleti szereplők személyiségének védelmére vonatkozó rendelkezést vizsgálta többek között Szabó Máté, aminek során kiemelte, hogy az új törvénykönyv szövege túl szűkre szabja a közéleti szereplők bírálhatóságának lehetőségét.

Ezen kívül az alapjogi biztos a beadványok alapján vizsgálatot indított a hozzátartozó fogalmának meghatározásával és a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondoksággal kapcsolatban.

A közéleti szereplő védelme

Az új Polgári Törvénykönyv már önálló szabályban rendelkezik a közéleti szereplők személyiségi jogainak védelméről, ami szerint a közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása méltányolható közérdekből, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét.

Az 1994 óta fennálló magyar alkotmánybírósági gyakorlat és uniós alapjogi mérce alapján a közhatalmat gyakorló személyekkel, közszereplő politikusokkal kapcsolatos véleménynyilvánítás köre tágabb, mint más személyeknél. A védelem mellett lényeges az emberi méltóság sérelme, valamint a szükséges és arányos mérték is.

Ugyanakkor az ombudsman szerint indokolatlan megkövetelni a közérdek fennállását, emellett pedig a méltányolható jelző is nehezen értelmezhető. Hiszen a közéleti tevékenység kritikája minden esetben közérdek, így a demokrácia szempontjából nélkülözhetetlen a közvélemény szabad alakítása. Emiatt a közszereplőknek el kell fogadniuk, hogy a sajtó és a közvélemény figyelemmel kíséri tevékenységüket, és ennek kapcsán nagyobb türelmet is kell tanúsítaniuk.

A TASZ is bírálta

A Társaság a Szabadságjogokért szervezete önmagában is bírálja az új Polgári Törvénykönyvet a korlátozó rendelkezései miatt, amelyek sértik a szólás- és információszabadságot, ezzel pedig visszatér az 1989 előtti idők jogszemléletéhez. A közéleti szereplők bírálatának korlátozása a TASZ szerint sérti a sajtó- és szólásszabadságot.

Ezt is szeretjük