Eltussolt öngyilkosság a királyi családban?

Máig nem tudni, mi történt Mayerlingben

Rudolf trónörökös kedvesével rejtélyes körülmények közt halt meg.

Mayerlingben, a Bécstől 15 kilométerre fekvő királyi vadászkastélyban 1889. január 30-án hajnalban holtan találták Rudolf trónörököst, az Osztrák-Magyar Monarchia trónjának várományosát, valamint ifjú szerelmét, Vetsera Mária bárókisasszonyt. Mindkettőjükkel golyó végzett. Nyilvánvaló, hogy elsőnek Mária halt meg - a koronaherceg hálószobájában, az ágyon feküdt, testét rózsák borították. A jelek szerint, miután kedvesét megölte, Rudolf főbe lőtte magát.

A mayerlingi kettős haláleset híre hatalmas felbolydulást okozott. A koronaherceg édesapja, Ferenc József császár összeomlott, amikor értesült az esetről, Erzsébet császárné pedig vigasztalhatatlan volt. Bécs utcáit felzaklatott gyászolók tömege özönlötte el, a rendőrség mellett a katonaságot is be kellett vetni a rend helyreállítása érdekében, eközben egy személy meghalt, és többen megsebesültek. Máig feltáratlan rejtély, ami történt.

Egy végzetes szerelem

Rudolf valójában nem volt az a mesebeli királyfi, akinek látszott. Ferenc József és Erzsébet egyetlen fiúgyermeke volt, aki túl sokat örökölt anyja melankolikus természetéből, és túl keveset apja szilárd jelleméből.

E körülményhez hozzájárult félresikerült házassága, elszigeteltsége és magánya is, így, bár a külvilág szemében mindene megvolt, a tragikus sorsú trónörökös úgy érezte, nincs semmije.

Mindeközben minden bécsi lány arról álmodott, hogy egyszer rápillant a trónörökös, netán meg is akad rajta a tekintete. Közéjük tartozott a 16 esztendős Maria von Vetsera bárókisasszony is, aki kamaszos rajongásra lobbant a koronaherceg iránt.

Rudolfban csillogóan erényes lovagot, eszményi férfit látott, aki minden tekintetben tökéletes. Kapcsolatuk hajnalán Mária nem akart mást, csak azt, hogy távolról csodálhassa a koronaherceget. Egy alkalommal aztán, a Hamlet előadásán, személyesen is találkozhatott bálványával.

A kiábrándult, életunt koronaherceg érzékeny lelkiállapotában rögvest őrült szerelemre gyúlt, és azt fontolgatta, elválik kiállhatatlan feleségétől, és elveszi Máriát. Vetsera Mária 1889. január 13-án lett Rudolf szeretője, és a trónörökös teljesen belefeledkezett a szerelembe, élete első komoly viszonyába, annyira, hogy még egy gyűrűt is adott Máriának az esemény dátumával. Hamarosan azonban vissza kellett zökkennie a valóságba.

Nem volt más kiút

Január 26-án a császár levelet kapott XIII. Leó pápától, melyből kiderült, hogy a trónörökös közvetlenül a főpásztorhoz fordult, kérve házasságának felbontását.
Ferenc József megértette, hogy a Vetsera-affér komoly fejfájást okoz még neki.

Természetesen szóba sem jöhetett a válás, bármilyen boldogtalan volt is Rudolf és Stefánia házassága. Ferenc József azt követelte, hogy Rudolf küldje el Máriát. A mélységesen elcsüggedt koronaherceg ígéretet is tett erre, de azt kérte, még egyszer, utoljára láthassa szerelmét. Mivel a császár megkapta, amit akart, beleegyezett a találkozóba.

Két nappal később Rudolf trónörökös Bécsből Mayerlingbe indult, látszólag egy kis téli vadászatra. Vetsera Mária is vele volt. Január 29-e délutánján kettesben hosszú sétát tettek a környező erdőben, és egyesek úgy gondolják, Rudolf ekkor egyfajta közös öngyilkossági tervet ajánlott Máriának. A trónörökös számára ez látszott az egyetlen kiútnak értelmetlennek tartott életéből. A teljesen elkábult Mária beleegyezett.

Aznap éjjel mindketten levelet írtak édesanyjuknak. Ezután feltehetőleg Rudolf belülről bereteszelte a hálószoba ajtaját. Valamikor hajnalban, amikor Mária már aludt, a trónörökös elővette revolverét az egyik fiókból, és a lányt közvetlen közelről, a füle mögött fejbe lőtte. Mária azonnal meghalt. Rudolf szolgája, Loschek meghallotta a zajt. Kiugrott az ágyból, és végigrohant a folyosón a gazdája szobájához. A második lövés abban a pillanatban dördült el, amikor odaért az ajtóhoz. Késve érkezett.

Mi történt valójában?

Sokan úgy gondolták, és vélik ma is, hogy a radikális nézeteket valló fiatal trónörököst és kedvesét politikai összeesküvők gyilkolták meg. Mások szerint Rudolf elmebajjal küzdött, és először megölte Máriát, majd magával is végzett. A katolikus egyház az öngyilkosságot bűnnek tekinti, így a tragédia után azonnal megkezdődött az eltussolás, nehogy kiderüljön, milyen körülmények között halt meg a trónörökös.

Az első hivatalos közlemény szerint szívroham végzett Rudolffal, később az a híresztelés kapott lábra, hogy a liberális körökben tapasztalt befolyásától rettegő konzervatív elemek gyilkolták meg.

A boncolási jegyzőkönyv szerint viszont Rudolf zavarodott elmeállapotban volt, amikor meghalt. Mindez azonban máig sem győzte meg a kételkedőket, és rejtély, hogy Rudolf trónörökös és Vetsera Mária kettős öngyilkosságot követett el, vagy sem. Már azelőtt is léteztek összeesküvés-elméletek, hogy hivatalosan bejelentették az igazságot Rudolf és a bárókisasszony haláláról, és ezek máig élnek.

Azóta semmilyen hivatalos magyarázat vagy eltussolás nem tudott véget vetni a számtalan történetnek, mely a mayerlingi vadászkastély és az ott történt tragédia körül szárnyra kapott.

Képek: hu.wikipedia.org Habsburg–Lotaringiai Rudolf koronaherceg szócikke és Maria von Vetsera szócikke, Wuhazet.

Cikkünk Brenda Ralph Lewis Európai uralkodók sötét titkai című könyve alapján készült.

A királyi házak pompája és kifinomultsága mögött botrányok, rejtélyek és gyilkosságok döbbenetes titkai húzódnak meg. A kötet lenyűgöző képet fest Európa uralkodóinak féltve őrzött titkairól - felfedi, mi zajlott valójában a paloták folyosóin, a hálószobákban és a börtönökben. A királyi házak és belterjes birodalmak sötét titkait felfedő történeteket gyilkosságokról, elmebetegségekről, megszállott szerelmekről és embertelen kínzásokról készült illusztrációk teszik hátborzongatóan szemléletessé.

Kiadja a Ventus Libro Kiadó.
A könyv ára 6990 forint.
A könyvet itt rendelheted meg.

Ebben a cikkben nem tartjuk etikusnak reklámok elhelyezését. Részletes tájékoztatást az Indamedia Csoport márkabiztonsági nyilatkozatában talál.

Indamedia Csoport
Ezt is szeretjük