Ki volt Szent András, és mit tanulhatsz a történetéből?
A korabeli krónikák és az utókor értékelői szerint is a leghumánusabb apostol volt.

st andrew
beauty and style
Top olvasott cikkek

András napja van ma, mely több szempontból is jelentősnek számít. Nemcsak a keresztény történelemben, de a néphagyományban és a karácsonyi ünnepkörben is fontos ez a dátum. 

Szent Andrást nemcsak azért nevezik Jézus leghűségesebb követőjének, mert az elsők között csatlakozott hozzá. A viselkedésével, emberi hozzáállásával és példaértékű életével kiérdemelte azt, hogy fennmaradjon a neve és a híre. 

Az egyik leghívebb apostol volt

András elsőként követte Isten fiát, amikor az tanítványait maga köré gyűjtötte. András Galileából származott, és halász volt, mint fivére, Péter. Eredetileg Keresztelő Szent Jánost szolgálta, de miután az önmagánál jóval fontosabb személynek jelölte ki Jézust, András is hozzá szegődött. Egész életében Istent kereste, és három év tanulást követően, Jézus halála után is kiállt a Mester tanai mellett, haláláig - és halála árán is. 

Ezt üzeni Szent András a maiaknak

A fennmaradt írásos emlékek, apostoli levelek és az evangéliumok szerint András aktív, empatikus és toleráns, kulturálisan nyitott személyiség volt. Az ő idejében is tombolt az idegengyűlölet Júdeában, ennek ellenére ő más népcsoportok számára is terjesztette az igét, és fordította, tolmácsolta Jézus gondolatait és eszméit, illetve az idegenek kételyeit is a Názáreti felé.

A feltámadás után, amikor a tanítványok szerteszéledtek a világban, őt Örményországba és Kurdisztánba szólította a hívás. Ezekben a nehéz terepnek számító régiókban vállalta azt a nem könnyű hivatást, hogy képviseli és terjeszti Jézus evangéliumát.  

András nem erőszakolta rá a különféle népcsoportokra a katekizmus szigorú tanait, hanem a kultúrájukba asszimilálva, hozzájuk igazítva és őket tolerálva próbálta meg alkalmazni azokat. Ha a mai emberekbe több szorult volna az első apostol empatikus és elfogadó mentalitásából, az állandóan napirenden lévő aktuálpolitikai problémákat is humánusabban lehetne kezelni. 

A menekültválság, a be- és kivándorlók multikulturális ütközései, beilleszkedési problémái is más színben tűnnének fel, ha Szent Andráséhoz hasonló emberséggel, belátással és humánummal állnának hozzá az emberek. András vértanúhalált halt, amikor Krisztus után 60-ban egy hitvitát követően Aegeates prokonzul Pátrában keresztre feszíttette. A keresztet X formára ácsolták, azóta hívják ezt a jellegzetes alakot András-keresztnek. 

A cikk az ajánló után folytatódik

A magyar folklórban is jelentősége van

András napja az advent közeledtét jelzi, a hozzá legközelebb eső első vasárnap advent első vasárnapja. Hajdanán szerelmi varázslásokat is tartottak ilyenkor a lányok és asszonyok, gombócba rejtett papírfecniből olvasták ki leendő párjuk nevét, vagy ólomöntéssel próbálták megfejteni, mit hoz a jövendő. A kulinária kedvelői is András-napon örvendeztek, ilyenkor vágták le ugyanis a legszebb hízókat, hogy a karácsonyi ünnepi asztalra jóféle sonka és disznósült kerüljön. 

Ezt is szeretjük