4 érdekes tény a történelem egyik legnagyobb rejtélyéről
Sok titok és kérdés lengi körül ezt a legendás betlehemi csillagot. De mi is az igazság?

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

Kevés olyan vitatott ősi rejtély létezik, mint a betlehemi csillagé, mely a keresztény hit szerint a názáreti Jézus, a Messiás születését jelezte. Máté evangéliuma meglehetősen röviden írja le a csillagot: csak annyit árul el, hogy a bölcseket egy csillag vezette, melyet napkeleten láttak, hogy megtalálják a messiást Júdeában. 

Heródes, Júdea királya Betlehembe küldte őket, ahol a próféciák szerint a Messiásnak meg kell születnie. Így a bölcsek csillaga betlehemi csillagként lett ismert.

Az üstökösök a halált jelezték

Néhány kutató úgy véli, hogy egyáltalán nem volt csillag, és a történet csupán egy mítosz lehet, melynek célja az volt, hogy rámutasson arra: Jézus születése messianisztikus volt. Hogy mi az igazság?

Nem könnyű eldönteni, hogy mi vezethette a bölcseket Júdeába, mivel senki sem tudja pontosan Jézus születésének dátumát.

A bibliakutatók szerint december 25. nem Jézus születésnapja volt, hanem egy római ünnepnap, a Legyőzhetetlen Nap ünnepe, melyet a keresztények valamikor i. sz. 354 táján vettek át.

A legtöbb bibliakutató szerint Jézus születése i. e. 8 és i. e. 4 között történhetett, mivel Heródes i. e. 4 elején halt meg, Jézus pedig Heródes király idejében született.

Miközben a kutatók ezt a rejtélyes csillagot keresték, ezen az időtartamon belül és körülötte számos égitest szóba került. Az üstökösök, melyeket az ókorban hosszú hajú csillagoknak hívtak, logikus megoldásnak tűnnek, ugyanakkor egy üstökös megjelenése egy király halálának, nem pedig születésének volt az előjele.

A zsidók nem ismerték a nyugati asztrológiát
Manapság a legtöbb elmélet a bolygók különleges együttállását hozza fel magyarázatként, de ilyenekből megszámlálhatatlanul sok volt Jézus születésének idején. Azt a tényt pedig, hogy a csillag nem volt túlságosan feltűnő asztrológiai esemény, alátámasztja az is, hogy Heródes és Jeruzsálem népe nem vette észre, mivel a zsidók nem ismerték a keleti bölcsek által gyakorolt asztrológiát.

A csillag Júdea új sorsát jelezte

A betlehemi csillag asztrológiai jellegével kapcsolatban egy érme kapcsán merült fel egy új szempont, melyet Antiochiában vertek Jézus születése táján. A bronzérme a Kos csillagképet mutatja egy csillag alatt. Az asztrológia bibliája, Klaudiosz Ptolemaiosz Tetrabiblosz című könyve elmondja, hogyan irányítja a Kos csillagkép az emberek cselekedeteit Heródes király birodalmában. Lehetséges, hogy az érme annak állít emléket, hogy i. sz. 6-ban Júdea beolvadt a római Syria provinciába, melynek Antiochia volt a fővárosa. Így tehát a kos fölötti csillag Júdea új sorsát jelképezi Róma fennhatósága alatt.

Az asztrológiai források azonban azt is elárulják, hogy melyik csillag jelezte a király születését. A királyi csillag Zeusz csillaga, a Jupiter bolygó volt. A Jupiter leginkább akkor adhatott királyi hatalmat valakinek, amikor reggeli csillagként kelt fel. Egy király születésének további asztrológiai feltételei voltak, például az, hogy a Hold a Jupiter közelében haladjon el, de az egyik legfontosabb kritérium az volt, hogy a bolygó napkeleten legyen.

A Jupiter és a különleges bolygóállás

Jézus születésének lehetséges időhatárait vizsgálva találni egy igen különleges napot: i. e. 6. április 17-én a Jupiter keleten kelt fel a Kos csillagképben. A Hold is a Kos csillagképben volt, és a Jupiter felé haladt a teljes együttállás felé. A modern számítások szerint ráadásul a Nap is a Kos csillagképben kelt fel, ami egy másik fontos asztrológiai feltétele egy király születésének.

Még a Szaturnusz is a környéken volt, és mindez csodálatos előjele volt annak, hogy Júdeában hatalmas király születik meg. Firmicus Matemus római keresztény asztrológus ugyanezeket a jelenségeket sorolta fel a Kos csillagképben, mint egy isteni és halhatatlan személy születésének jelét - ez tökéletes bizonyíték arra, hogy a bölcseket is ez késztette arra, hogy Júdeába menjenek.

Különleges optikai csalódás

Azután a Jupiterrel történt még valami, ami a napkeleti bölcseket továbbvezethette. A bolygó elhagyta, majd visszatért a Kos csillagképbe, ahol az i. e. 6. év végén több napra megállt. A csillagászok ezt retrográd - hátrafelé - mozgásnak nevezik: ez egy optikai csalódás, ami annak a következménye, ahogyan a Föld mozog a naprendszerben a Jupiterhez viszonyítva. Az, hogy a Jupiter megállt a Kos csillagképben, szintén annak volt a jele, hogy nagy események történnek Júdeában - így a bölcsek biztosak lehettek abban, hogy megtalálják az új királyt Betlehemben.

A bibliai elbeszélésen kívül nincs bizonyíték Jézus születésének napjára. De a korai keresztények úgy hitték, hogy Jézus egy királyi csillag alatt született, ami beteljesítette a Messiásról szóló próféciát.

Cikkünk megírásában Brian M. Fagan Hetven rejtély szerte a világból című könyve segített.

Ezt is szeretjük