Csak a szegényeknek nem jár méltányosabb temetés?
Csökkennek majd a felesleges boncolások
Kormányrendelet szól az eljárásról.

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium október 7-én közölte, hogy egy új kormányrendelet kapcsán méltányosabb és egyszerűbb eljárásokat vezet be a halottvizsgálati és a halottakkal kapcsolatos folyamatok során.

A szaktanácsadó közreműködése egyszerre csökkenti majd a kiderítetlen okú halálesetek és a feleslegesen elrendelt hatósági boncolások számát.

Mi áll a rendeletben?

A mostani rendelet szabályozza a halálesetek kivizsgálásának rendjét, és pontosítja a halottvizsgálati folyamat szereplőinek jogait és kötelezettségeit.

Emellett tiszteletben tartva a gyászolók érzéseit, garantálja a halál okának szakszerű feltárását. Ha pedig hatósági vagy igazságügyi boncolást tartanak, akkor a halottak szállítása ésszerűen, a szolgáltatásért arányos összegért kell, hogy megtörténjen. A kormány ezt a rendeletet azután hozta, hogy korábban megalkotta a halottvizsgálat folyamatának törvényi szintű megújítását.

Az új szabályozás hozzájárul olyan bűncselekmények felderítéséhez is, melyeket balesetnek vagy más rendkívüli halálesetnek próbálnak beállítani. Ezzel figyelembe veszi a bűnüldözés érdekeit a hatósági eljárásban.

A rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárásban az eljáró hatóság előzetes vizsgálat keretében próbálja tisztázni a rendkívüli halál fennállásának körülményeit, ezzel rövidítve az eljárás időhosszát. Ehhez az eljáráshoz szaktanácsadóként megfelelő vizsgával rendelkező orvos segítségét veheti igénybe, így még a boncolás előtt kiderülhet, hogy fennállnak-e a rendkívüli halál törvényi esetei, és szükséges-e a halálesetet hatóságilag vizsgálni.

Halottak szállítása

A fentieken kívül a jogszabály rögzíti továbbá a nem természetes halállal kapcsolatos halottszállítás legmagasabb árát is, ami ugyanannyi lesz, mint a kórbonctani vizsgálatok esetében. A boncolás helyszínétől kezdve a szállítást a hozzátartozó viseli, a rendelet kimondja, hogy a halál helyétől a boncolás helyszínéig tartó útszakasszal megegyező távolságig a hozzátartozónak is ugyanezen hatósági árat kell legfeljebb megfizetnie.

Azt is rögzíti a jogszabály, hogy az ügyfél a holttestet a boncolást megelőzően csak a hatóság engedélyével tekintheti meg, a boncolást követően pedig a hatóság köteles biztosítani, akinek engedélyével a holttestet az ügyfélen kívül más is megtekintheti.

Magzatok eltemetése

A korai és középidős magzatok eltemettetését a magzat közeli hozzátartozója kérheti, aki ebben az esetben felelős a temettetésért. A halottvizsgálati bizonyítvány továbbítása 2015. január 1-től elektronikus rendszerben történhet, ami megkönnyítené a hozzátartozók adminisztratív és anyagi terheit.

A legfontosabb illemszabályok: a mindennapi és hivatalos protokoll alapjai

A Femina Klub novemberi vendége Görög Ibolya protokoll-tanácsadó lesz, akivel az est során többek között az alapvető illemszabályokról, valamint a mindennapi és az üzleti viselkedés helyes formáiról beszélget Szily Nóra, az estek háziasszonya.

Pontos részletek az estről itt olvashatók: femina.hu/feminaklub

Jegyek kizárólag online érhetőek el, korlátozott számban.

Időpont: 2021. november 15. 18 óra
Helyszín: József Attila Színház

Promóció

A minisztérium kihangsúlyozza, hogy az új rendelkezés méltányosabban kezeli a halottakat a jövőben, mint eddig. Ugyanakkor azoknak az embereknek, akik rászorulnak az állam támogatására, hogy tisztességesen tudjanak búcsút venni a szeretteiktől, nem adja meg ezt a méltányosságot. A szociális temetés intézményével a kormány éppen a diszkriminációt hangsúlyozza. Kérdés, hogy mi a különbség halott és halott, valamint gyászoló és gyászoló között.

Ezt is szeretjük