Téged is semmibe vesznek!
Egyenlő munkáért egyenlő bért!
Bár az EU tiltja a diszkriminációt, a nők szinte minden tagállamban kevesebbet keresnek.

beauty and style
Top olvasott cikkek

A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség biztosítására irányuló közösségi politika már az európai integráció kezdete óta az Unió napirendjén szerepel, de csak az 1970-es évektől kezdtek el érdemben foglalkozni vele, és ekkortól kapott egyre nagyobb szerepet.

Az erőfeszítések ellenére azonban sajnos még ma sem beszélhetünk teljes esélyegyenlőségről; a legtöbb tagállamban még mindig jelentősek a bérkülönbségek, alig látni női minisztert vagy felsővezetőt, és mindennaposak a diszkriminatív álláshirdetések.

Egyenlőtlen esélyek az Unión belül

Az Unión belül természetesen jelentős különbségek vannak az egyes tagállamok között is: a skandináv országokban vagy Hollandiában sokkal előrébb tartanak ezen a téren, mint a mediterrán régió országaiban − Spanyolországban, Görögországban vagy Olaszországban.
Nemi diszkrimináció alatt nem kizárólag a nőkkel szembeni megkülönböztetés értendő: a férfiak ugyanúgy élhetnek ezekkel a jogokkal − de, mint tudjuk, a gyakorlatban őket sokkal kevesebb hátrányos megkülönböztetés éri, mint a nőket. Most pedig lássuk, pontosan milyen elvek és jogszabályok igyekeznek biztosítani az egyenlő esélyeket az Unióban − a teljesség igénye nélkül!

Egyenlő munkáért egyenlő bért!

Bármelyik tagállamban is dolgozzon az uniós polgár, nemétől függetlenül egyenlő értékű munkájáért egyenlő bérhez van joga − papíron. A gyakorlatban viszont még sajnos ma is jelentős különbségek mutatkoznak a férfiak és nők bérezésében, tagállamtól és ágazattól függően. Ez a bérkülönbség átlagosan 20% körül mozog, de egyes országokban eléri a 30%-ot is!

Egyenlő bánásmód a munkaerő-piacon

A tagállamok kötelesek tiltani a nemek közötti diszkriminációt a munkavállalással összefüggő minden kérdésben. Ide tartoznak például az előléptetés, a képzési hozzájárulás és az azonos munkafeltételek kérdései.

A terhes, gyermekágyas vagy szoptató anyák jogai

A nőket nem érheti hátrány a terhesség és az azt közvetlenül követő időszak alatt a gyermekvállalás miatt. Sőt, ilyenkor különösen védi őket a törvény! Ebben az időszakban nem végeztethetnek velük éjszakai munkát, és megilleti őket a szülési szabadság. A terhesség és a szülési szabadság időtartama alatt pedig nem bocsáthatók el.

Szülői szabadsághoz való jog

Három hónap szülői szabadság illet meg minden gyermeket nevelő munkavállalót − apát és anyát egyaránt. A munkavállalónak ahhoz is joga van, hogy családtagjait gondozza azok betegsége vagy balesete esetén.

Papíron létezik, a gyakorlatban kevésbé

A szigorú jogi szabályozás ellenére a gyakorlatban ritkán valósul meg a teljes esélyegyenlőség. Minden tagállamban gondot okoz, hogy főként eljárási problémákon akadtak meg a diszkriminációs perek.

Ennek kiküszöbölésére az új szabályozásban megfordították a bizonyítási terhet: ma már a perekben a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy munkavállalóját nem érte hátrányos megkülönböztetés. Szintén a hatékonyabb jogérvényesítést célozza a közvetett vagy rejtett diszkrimináció tilalma is. Rejtett diszkriminációról beszélünk, amikor ugyanaz a szabály vonatkozik férfiakra és nőkre, a gyakorlatban azonban mégis hátrányt szenvednek a nők.

Mit tegyél, ha diszkrimináció ér?

Ha uniós polgárként úgy érzed, hogy a munkahelyeden hátrányos megkülönböztetés ért, a következő fórumokon kérhetsz jogorvoslatot:
  • Nemzeti Bíróság - mindenkinek először a tagállama nyújtotta jogorvoslati lehetőséget kell igénybe vennie
  • Európai Bizottság - ha nemzeti szinten nem jut eredményre, az uniós polgár kérheti ügyének kivizsgálását a Bizottság illetékes osztályától is. A panasztételi formanyomtatványt innen töltheted le »
  • Európai Parlament - petíciót lehet intézni az EP-hez egy formanyomtatvány segítségével, amit innen tölthetsz le »
  • Európai ombudsman - az uniós intézmények munkavállalói felkereshetik panaszukkal az európai ombudsmant is. Kattints ide! »
Ezt is szeretjük