Megbüntettek a buszon? Ilyen esetben nem kell fizetned
Öt év alatt elévül a követelés, de addig is sok a buktató. Mit ne csinálj semmiképpen se?

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

Igaz az a városi legenda, hogy idővel elévülnek a BKV követelései, ha valaki bliccelt a villamoson, de rajtakapták? Ha vajon valaki 2009-ben kapott csekket, de nem fizette be, számíthat-e büntetésre, vagy már megúszta a dolgot?

Mi van akkor, ha nem veszi át valaki a postai úton továbbított felszólítást, vagy hamis adatokat ad meg az ellenőrnek? Utánajártunk, hogyan hajthatja be a pótdíjat a közlekedési vállalat.

Öt év alatt elévül a büntetés

Az új Ptk. 6:22 § szerint a követelések öt év alatt évülnek el. Az elévülés a követelés esedékessé válásával, azaz a fizetési kötelezettség beálltával kezdődik – írta dr. Náday Judit ügyvéd, az onlinejogsebesz.hu-tól.

Az elévült követelést bírósági úton nem lehet érvényesíteni, de a bíróság nem veheti hivatalból figyelembe az elévülést, ami azt jelenti, hogy a kötelezettnek kifejezetten hivatkoznia kell rá - vagyis az elévülést nem “automatikusan” veszik figyelembe.

A tőketartozás a BKV pótdíjak tekintetében maga a pótdíj. Erre rakódnak rá a járulékos követelések, mint például a késedelmi kamat, a követelésérvényesítés költsége, bírósági és végrehajtási eljárások illetéke. Így a végén az eredeti pótdíj többszörösét is követelheti a BKV.

A főkövetelés, azaz a tőketartozás elévülésével az attól függő mellékkövetelések is elévülnek az onlinejogsebesz.hu szakértője szerint.

Hamis adatok megadásával nem érdemes trükközni

Ha a követelést a jogosult, azaz a közlekedési vállalat menthető okból nem tudja érvényesíteni, az elévülés nyugszik. Ez azt jelenti, hogy ez alatt az idő alatt nem ketyeg az elévülési idő. A BKV akkor nem tudja menthető okból érvényesíteni a követelését, ha például hamis személyes adatokkal látják el, vagy a pótdíj fizetésre kötelezett lakcíme megváltozik, és az illető új lakóhelyén nincs bejelentve, vagyis a BKV - akármit csinál - nem találja a kötelezettet. Ezekkel a módszerekkel tehát nem éri meg trükközni.

Ha az elévülés nyugszik, az akadály megszűnésétől számított egyéves határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra, vagyis ilyen esetekben a BKV be fogja hajtani a tartozást.

A bíróságon hajthatja be a pótdíjat a vállalat

Fontos tudni, hogy az elévülést különböző jogcselekmények megszakítják, és ilyenkor a megszakítás időpontjától az elévülés ötéves tartama újra kezdődik.
Az elévülést megszakítja
a) a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése;
b) a felek közti megegyezés;
c) a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott.

Ha az elévülést megszakító bírósági vagy fizetési meghagyásos eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a megegyezés és a végrehajtási cselekmények szakítják meg.

Az sem segít, ha nem nyitsz ajtót a postásnak

Itt kell szót ejteni a postai kézbesítés szabályairól. Ezek szerint, ha valaki bejelentett lakcímén szándékosan nem veszi át a felszólítást tartalmazó postai küldeményét, akkor e szabályok szerint a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni, és így ez alkalmassá válik a kézbesítéshez kapcsolódó jogkövetkezmények kiváltására, azaz az elévülés megszakítására – rombol le egy városi legendát az Onlinejogsebesz.hu jogásza.

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv egy fontos ponton megváltoztatta az elévülés szabályait. A régi Polgári Törvénykönyv szerint a BKV egyszerű fizetési felszólítása megszakította az elévülést, és a megszakítással az ötéves időtartam újrakezdődött.

Az új Polgári Törvénykönyv szerint már nem elegendő egy egyszerű felszólítás az elévülés megszakításához, hanem bírósági vagy fizetési meghagyásos eljárást kell ehhez kezdeményezni.

Csak a BKV-n múlik, hogy ki úszhatja meg a pótdíjat

A 2014. március 15. előtt esedékessé vált pótdíjak elévülésére a régi Ptk.-t kell alkalmazni az elévülési időnek az új Ptk. hatályba lépéséig eltelt idejére. Ez azt jelenti, hogy 2014. március 15. előtt még egy egyszerű felszólítás megszakította az elévülést, de március 15. után egy ilyen felszólítás már nem elegendő.

Tehát egy 2009-ben keletkezett pótdíjtartozás akkor évül el, ha valamilyen, fent említett oknál fogva nem nyugodott az elévülési idő, és nem küldtek ki fizetési felszólítást 2014. március 15. előtt, illetve nem kezdeményeztek fizetési meghagyást 2014. március 15. előtt vagy után, de még a elévülési időn belül.

A fent előadottak szerint elévültnek tekinthető követelés esetén a kötelezett az elévülésre hivatkozva elutasíthatja a pótdíjfizetést.

Képek: Facebook.com/BKK

Ezt is szeretjük