Holtan esett össze a magyar hős, miután ezt kimondta: ismerd meg az utolsó szavait!

Nagyon megindítóak az aradi vértanúk utolsó mondatai.

1849. október 6-án 13 honvédtisztet végeztek ki Aradon az osztrákok az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt. A bátor férfiak utolsó mondatait elhangzásukkor rögzítették, így a velőtrázó szavakat az utókor is megismerheti. Az alábbiakban a kivégzés sorrendjében idézzük őket.

"Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek." - Lázár Vilmos főtiszt, golyó általi halál

"Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata." - Dessewffy Arisztid tábornok, golyó általi halál

"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük." - Kiss Ernő tábornok, golyó általi halál

"A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot." - Schweidel József tábornok, golyó általi halál

"Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide." - Lovag Poeltenberg Ernő tábornok, kötél általi halál

"Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam." - Török Ignác tábornok, kötél általi halál

"Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom." - Lahner György tábornok, kötél általi halál

"Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat." - Knezich Károly tábornok, kötél általi halál

"De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett." - Nagysándor József tábornok, kötél általi halál

"A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját." - Gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok, kötél általi halál

"Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot." - Aulich Lajos tábornok, kötél általi halál

"Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt." - Damjanich János tábornok, kötél általi halál

"Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt." - Gróf Vécsey Károly tábornok, kötél általi halál

Ebben a cikkben nem tartjuk etikusnak reklámok elhelyezését. Részletes tájékoztatást az Indamedia Csoport márkabiztonsági nyilatkozatában talál.

Indamedia Csoport
Ezt is szeretjük