Te is jogosult vagy a rezsitámogatásra? Így kell igényelni
Szeretnéd, ha hozzájárulást kapnál a rezsihez? Ismerd meg a támogatás igénylésének feltételeit!

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

Mióta tavaly, augusztus 31-ével megszűnt a szociális alapú gázár- és távhőár-támogatás, ezek mind beépültek a lakásfenntartási támogatás rendszerébe, így ennek igénylésével csökkentheted az otthonod rezsijét.

Az átalakítás célja szerint kibővülhetett a jogosultak köre, így az energiatámogatás megszűnése miatt ellátás nélkül maradtak is bekerülhettek a rendszerbe.

Ráadásul azzal, hogy a fűtéstámogatást is beolvasztották a lakásfenntartásiba, nem kell párhuzamosan két rendszert működtetni, a jogosulatlan igénylők pedig könnyebben kiszűrhetők. Ismerd meg a részleteket, illetve, hogy ki és milyen feltételekkel kérheti a rezsi-hozzájárulást.

Mihez kérheted?

Pontosan meg van határozva azoknak a szolgáltatásoknak a köre, melyeknél szóba jöhet a támogatás igénylése.

A villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez igényelheted a lakásfenntartási támogatást.

Fontos, hogy a fűtéstámogatásnál a korábbi gyakorlathoz képest a gázzal és távhővel fűtők mellett azok is bekerültek a hozzájárulást igénylők körébe, akik fával, olajjal, szénnel vagy más módon fűtenek.

Természetben is nyújtható

A hozzájárulás pénzben és természetben is nyújtható, de a törvény értelmében elsősorban természetben.

Ebben az esetben nem kapsz pénzt, hanem az önkormányzat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók felé fizeti az esedékes számlát, illetve közvetlenül megvásárolja a tüzelőanyagot, és természetben adja át.

Ki lehet rá jogosult?

A szabály szerint az a személy veheti igénybe a támogatást, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át - ez 2012-ben 71 250 forintot jelent -, és a háztartás tagjai közül egyiknek sincs vagyona.

Azért, hogy a hozzájárulás a korábbinál igazságosabb és hatékonyabb legyen, a lakásfenntartási támogatás feltétele még a jövedelem- és vagyonvizsgálat is, amit a helyi önkormányzat végez el. Erre azért van szükség, hogy a vizsgálattal kiszűrhessék azokat az igénylőket, akik valójában nem lennének jogosultak a támogatásra.

Milyen dokumentumokra lesz szükség?

A kérelmet a helyi önkormányzatokhoz kell benyújtani. A támogatás megállapításához szükség lesz vagyonnyilatkozatra, plusz a háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokra a kérelem benyújtását megelőző hónaptól.

Be kell mutatni a lakás nagyságát hitelt érdemlően igazoló iratot, saját tulajdonú, távfűtött lakás esetében három hónapnál nem régebbi keltezésű Közüzemi Szolgáltató ZRT.-számlát, bérlakásban vagy albérletben élő személynél pedig a bérleti, illetve albérleti szerződést.

Ha szívességi lakáshasználó vagy, csatolnod kell a téged erre feljogosító lakáshasználati szerződést, mely alapján a lakás fenntartási költségeit te fizeted.

Ezt is szeretjük