Jogtalanul járt el a bank?
5 hely, ahol panaszt tehetsz!
A bankok hajlamosak a saját érdekeiket szem előtt tartani. Ne hagyd, hogy megkárosítsanak!

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

A gazdasági válságnak - a rengeteg negatívum mellett - pozitív hozadéka is volt. Az elmúlt években fejlődött az ügyfelek érdekérvényesítő képessége, az emberek ma már valamivel tájékozottabbak a pénzügyeikkel és a jogaikkal kapcsolatban. A szigorúbb szabályok és az egyre tudatosabb szemléletmód ellenére még mindig gyakran előfordul, hogy egyes pénzintézetek nem tájékoztatják teljes körűen az ügyfeleket, egyoldalúan, az előnyöket túlhangsúlyozva próbálnak meg konstrukciót az ügyfélre erőltetni.

Hallani olyan esetről is, amikor a szerződési feltéteket egyoldalúan módosítják a bankok, és nem teszik lehetővé, hogy a változtatás tartalmát az ügyfél megismerhesse.

A jogszabályi hiányosságok, a megtévesztő hirdetések vagy az egyoldalú költségemelés egyaránt okot adhat arra, hogy segítséget kérj, vagy panaszt tegyél egy hivatalos szervezetnél.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Ha kifogásolod valamelyik pénzügyi szervezet munkáját, akkor első körben érdemes felkeresned a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét. Fontos, hogy a PSZÁF-nak nem az a célja, hogy orvosolja a sérelmedet, vagy kikényszerítse a kártérítést a jogtalanul eljáró bankoktól. Ha jogvitába keveredsz egy pénzintézettel, akkor azt vagy polgári peres úton, vagy alternatív vitarendezés keretében tudod véglegesen rendezni. A PSZÁF-hoz érkezett panaszod alapján fogyasztóvédelmi eljárás indulhat egy bank vagy pénzügyi szervezet ellen, de az eljárást a felügyelet hivatalból is kezdeményezheti.

A kérelemre indult eljárás esetén az ügyintézési határidő 45 munkanap. Ez idő alatt a PSZÁF ellenőrzi, hogy a bepanaszolt pénzügyi szervezet megsértette-e a vonatkozó törvényeket, rendeleteteket és előírásokat. Panaszodat levélben, faxon, az elektronikus ügyfélkapun vagy személyesen, az ügyfélszolgálaton keresztül is eljuttathatod.

A kifogásolt eset leírását, valamint az adatait tartalmazó kérelmedet a Felügyelet megvizsgálja, és az eljárást határozattal zárja le. Amennyiben a Felügyelet megállapítja a jogsértést, elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, és megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását.

-->

A feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére kötelezheti továbbá a szolgáltatót, feltételhez kötheti, vagy megtilthatja a jogsértéssel érintett tevékenység végzését, illetve fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabhat.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Telefon: 06(40)203-776.
E-mail: ugyfelszolgalat@pszaf.hu
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Krisztina Plaza.
Levélcím: 1534 Budapest BKKP, postafiók: 777.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Amennyiben úgy érzed, hogy a pénzintézet megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó törvényt, és erről bejelentést teszel, akkor a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - amennyiben a szervezet hatáskörébe tartozik az ügyed - a fogyasztói panasz bejelentése alapján megindítja az eljárást, és 30 napon belül határozatot hoz. A törvény alapján tilos minden olyan tisztességtelen magatartás, információközlés, tényállítás, mely alkalmas arra, hogy a fogyasztót olyan döntés meghozatalára bírja rá, melyet nem hozott volna meg akkor, ha a megfelelő információk birtokában lett volna.

Sajnos a bankok ügyintézése kapcsán gyakran hallani, hogy elhallgatnak lényeges információkat az ügyfelek elől, ami súlyos következményekkel járhat. Az ellenőrzés során a felügyelők körültekintően ellenőrzik a jogszabályi előírások betartását, és feltárják az esetleges hiányosságokat, hibákat.

-->

Az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül. Ezt követően a hatóság tisztázza a tényállást, és dönt a szükséges intézkedésről, szankciókról.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Telefon: 06(1)459-4999, 06(1)459-4836, 06(1)459-4833.
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Ügyfélszolgálat címe: 1088 Budapest, József krt. 6.

Civil szervezetek

Ma már egyre határozottabban képviselik a pénzügyekben járatlan - és éppen ezért megkárosított - átlagemberek érdekeit a különböző civil szervezetek. A kimondottan fogyasztóvédelemre és a megkárosított állampolgárok védelmére szakosodott szervezetek közvetlen és érthető formában segítenek útbaigazítani az ingoványos talajra tévedt fogyasztókat.

Ha nem tudod eldönteni, hogy jogtalanul jártak-e el veled szemben, vagy éppen jogi tanácsra van szükséged, akkor érdemes felkeresned az alábbi szervezetek valamelyikét.

Banki Hitel Károsultjainak Egyesülete

Weboldal: www.bhke.hu »
Telefon: 06(1)220-3170.
E-mail: bhke@t-online.hu
Cím: 1143 Budapest, Szobránc u. 1., I/1.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

Weboldal: www.ofe.hu »
Telefon: 06(1)311-1830, 06(1)311-7030.
E-mail: ofeiroda@t-online.hu
Cím: 1012 Budapest, Logodi utca 22-24.

Fogyasztóvédő és –Érdekszövetség Alapítvány

Weboldal: www.fogyasztovedelem.hu »
Telefon/fax: 06(1)269-6591.
E-mail: levelek@fogyasztovedelem.hu
Cím: 1077 Budapest, Dohány u. 30/b.

Ezt is szeretjük