Százezreket spórolhatsz az illetéken!
Hazánk az illetékek országa: szinte nincs olyan ügylet, amely után ne kellene illetéket fizetni. Van azonban néhány kiskapu...

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

Az ingatlanok átadását sújtó illetéket a legtöbb tulajdonos milliós nagyságrendűnek becsüli. Az illeték megfizetése alól azonban egyes paragrafusok kibúvókat biztosítanak, valamint több kedvezményt is igénybe vehetsz!

Lakásra kevesebb az illeték

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke az illetéktörvény 19. §-ának (1) bekezdése szerint a megszerzett vagyonterhekkel nem csökkentett forgalmi érték után 10%.

Az illetéktörvény az ingatlanok visszterhes megszerzése esetén alapvetően két csoportra, lakó- és nem lakóingatlanokra osztja az ingatlanokat azzal, hogy a lakóingatlanok megszerzésére az általános szabályokhoz képest kedvezőbb szabályok alkalmazandók.
- Azt a kérdést, hogy egy ingatlan lakásnak minősül-e, nem a tényleges használat célja, hanem a tulajdoni lapon szereplő megjelölés dönti el. Az illeték szempontjából ugyanis lakásról beszélünk akkor is, ha valaki a "lakás" megjelölésű ingatlant irodai használat céljára vásárolta, és nem beszélünk lakásról akkor, ha valaki ténylegesen lakás céljára szolgáló ingatlant vesz ugyan, amely "üdülő" megjelöléssel szerepel az ingatlan tulajdoni lapján - magyarázta dr. Szajbert Attila, a többek között ingatlanjogra specializálódott ügyvéd. Lakásnak minősülő ingatlan esetében a 10% helyett 4 millió forintig 2%-os, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 6%-os illetéket kell fizetni.

Egy 10 millió forintot érő lakás esetében az illeték így 440 ezer forint lesz.
Dr. Szajbert Attila szerint ezek az értékek 1991 óta változatlanok a törvényben, de a lakásárak azóta jelentősen megemelkedtek. Ezért időszerű lenne az értékeket legalább a duplájára emelni, azaz 8 millió forintig 2%-os, az azon felüli részre pedig 6%-os illeték vonatkozhatna.

Ha nem vagy tisztában az illeték fogalmával vagy mértékével, akkor kattints ide!

Jobban járhatsz a cserepótló vétellel

A fő szabálytól azonban több esetben is eltérhetsz. Leggyakrabban a cserepótló vétel illetékkedvezményével érdemes élni, mely abból az élethelyzetből indul ki, hogy a tulajdonos eladja a lakását, majd a befolyó vételár felhasználásával vesz egy másik, általában nagyobb értékű lakást. Ebben az esetben többletvagyont tulajdonképpen csak a két lakás közti értékkülönbözet eredményez, ezért a törvény speciális kedvezmény beiktatásával teszi lehetővé, hogy az illetéket is csak az értékkülönbözet után fizesse meg a vagyonszerző.
- Ha a tulajdonos 10 milliós lakása helyett egy 14 milliósat vesz, nem a 14 millió utáni 680 ezres illetéket kell megfizetni, csak az értékkülönbözet utáni 80 ezreset - a megtakarítás tehát jelentős. A cserepótló vétel szabályait azonban akkor is alkalmazni kell, ha valaki jelenlegi lakástulajdonánál kisebb értékű lakást vesz - magyarázta dr. Szajbert Attila.

Az újépítésű lakások illetékmentesek

Az új lakások építését kívánták ösztönözni azzal a kedvezménnyel, mely szerint a 15 millió forintot meg nem haladó értékű lakások megszerzése illetékmentesnek minősül.

A 15 és 30 millió forint közti értéket képviselő lakások esetén pedig nem kell megfizetni az illetéknek azt a részét, mely a 15 millió forintos forgalmi értékre esne.
- A kedvezmény alkalmazása nem kötelező. Előfordul, hogy a vásárló jobban jár, ha az úgynevezett cserepótló vétel kedvezményét alkalmazza - hívta fel a figyelmet egy újabb lehetőségre dr. Szajbert Attila. Szintén az új lakások építéséhez kíván kedvezményt nyújtani az illetéktörvény az úgynevezett lakóház építésére alkalmas telektulajdon kedvezményével. Amennyiben a telek vásárlója vállalja, hogy a telekre négy éven belül lakóházat épít, nem kell megfizetnie a telek értékére eső 10%-os illetéket.

Fészekrakók, figyelem!

Az első lakásszerzőket is megilleti bizonyos kedvezmény, melyet napjainkban sajnos egyre ritkábban vesznek igénybe. Ennek oka azonban nem az első lakáshoz jutó fiatalok kis száma, hanem a kedvezmény mára meghaladottá vált előfeltételei. Ez a kedvezmény ugyanis csak akkor vehető igénybe, ha a 35. életévet be nem töltött személy első lakásának értéke nem haladja meg a 8 millió forintot. Manapság azonban - főleg Budapesten - még a legkisebb garzonlakások ára is meghaladja a 10 milliót. A törvényhozó egyik kezével ad, a másikkal elvesz: kecsegtetően hangzik ugyan, hogy a fiatalok első lakásuk után az egyébként fizetendő illeték felét megtarthatják, de a kedvezmény mértéke nem lehet több 40 ezer forintnál.

Ez a szabály 1999 óta változatlan, és igazi kedvezményt csak akkor jelentene, ha a megszerzendő lakás forgalmi értékét legalább 15 millióra emelnék, a kedvezmény felső határát pedig eltörölnék.

Különleges esetek

Magyarországon különleges esetnek minősül, ha úgy mentesül valaki az illetékfizetés alól, hogy bizonyítani tudja, ingatlana valamely természeti katasztrófa következtében rongálódott meg helyrehozhatatlanul. Kitétel azonban, hogy semmilyen más ingatlan ne álljon a tulajdonában, ne legyen másik lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, illetve haszonélvezeti, használati joga. Az illetékmentesség azonban nem nagy segítség, hiszen csak akkor jár, ha a megsemmisült lakástulajdon pótlására 6 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű lakástulajdont vásárol.
Egy másik különleges helyzet, ha azért engedik el a visszterhes vagyonátruházási illetéket, mert állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen műemléket vagy műemléki jellegű ingatlant állít valaki helyre a haszonélvezeti jog megszerzése ellenében.

Kérelmezni kell a kedvezményt

Dr. Szajbert Attila arra hívja fel a figyelmet, hogy az illeték kiszabására általában a főszabály alapján kerül sor, mivel a kedvezmények automatikusan nem alkalmazandók. Nem kell megijedni tehát akkor, ha a fizetési meghagyásban kiszabott illetékben nem tükröződik a kedvezmény: a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig külön nyomtatványon lehet kérelmezni a kedvezmény megadását. Összességében elmondhatjuk, hogy a magánszemélyek számára számos valós kedvezményt kínál az illetéktörvény, amely a részletfizetési kérelmek méltányos elbírálása miatt általában teljesíthető terhet jelent.

Egyes kedvezmények értékhatárai, igénybevételük feltételei azonban hosszú évek óta változatlanok, ezért ahhoz, hogy valós kedvezményt jelentsenek, indokolt lenne ezen értékhatárok felemelése.

Ha érdekel, pontosan milyen feltételek mellett vehetik igénybe a fiatalok az illetékkedvezményt, vagy konkrét kérdésed van az illetékekkel kapcsolatban, akkor kérdezd szakértőnket, dr. Varga Emesét! »

Ezt is szeretjük