4 hátborzongató, bizarr tény Drakuláról

A havasalföldi fejedelem tettei még kortársai számára is különösen kegyetlenek voltak. Ismerd meg az igazi Drakulát!

beauty and style
Top olvasott cikkek

Drakula, avagy eredeti nevén Vlad Tepes havasalföldi fejedelem annak idején nem vérszívással szerzett kétes hírnevet, hanem azzal, hogy ártatlan emberek tízezreit gyilkolta le.

A kivégzések során előszeretettel alkalmazta a karóba húzást, kortársai ezért is nevezték Tepesnek vagy Cepesnek, vagyis karóbahúzónak. Ismerd meg a kegyetlen Drakulát és rémtetteit!

Nem ördögi tettei miatt kapta a Drakula nevet

II. Vlad Tepes 1430 táján született Segesváron. A Drakula elnevezés a sárkány, vagyis draco szóból eredhet, Drakula apja ugyanis tagja volt a Zsigmond király alapította Sárkány Lovagrendnek. Vlad Dracul ugyancsak hírhedt volt kegyetlenségéről. Ezt a rendet Zsigmond látszólag a szent üdvöt hozó hit szolgálatára és védelmére hozta létre 1408-ban, a gyakorlatban azonban sokkal inkább politikai célokat szolgált.

Kegyetlen igazságszolgáltatás - hat éven át

Az igazi Drakula, Vlad Tepes 1448 vége felé került rövid ideig Havasalföld trónjára. Hamarosan azonban megbukott, és nyolc évet kellett várnia az újabb alkalomra, amikor is már hat éven keresztül kormányozhatta a vajdaságot. Alattvalói és szomszédai ezt a hat évet szívesen kihagyták volna az életükből: a ráruházott hatalommal olyan gátlástalanul visszaélt, hogy még saját, sok kegyetlenséget megélt sorstársai is rémülettel ejtették ki a nevét.
A Hunyadi János 1456-os halálát követő magyarországi belviszályokat alaposan kihasználta: betört Erdélybe, és felgyújtotta Brassót. Feljegyezték róla, hogy az összefogdosott magyarokat egy nagy csűrbe záratta, és elevenen megégettette, majd rengeteg szászt karóba húzatott.

Mátyás király trónra lépése után - az ő szövetségeseként - betört a törökök által megszállt Bulgáriába, ahol iszonyú kegyetlenségeket követett el - a legenda szerint 25 ezer embert húzatott karóba.

Székhelye közelében hat mérföld hosszúságban két sor sövényt fonatott, majd a két sövény közötti területet karóba húzott magyarokkal, moldvaiakkal és oláhokkal töltötte meg. Várának környékén a fákon nagy számban lógtak felakasztott emberek, akiket senki sem mert leszedni, mert a zsarnok parancsba adta, hogy aki ilyet tesz, azt a megüresedett helyre kell akasztani.

Családját, rokonait is kiirtotta

Drakula válogatás nélkül ölt. Egy cigányt egyszer arra utasított, akasszon fel egy lopáson ért embert. A cigány ezt nem akarta megtenni, ezért a szerencsétlent egy nagy üstben megfőzette, majd a társait arra kényszerítette, hogy egyék meg a húsát.
Amikor bevonult Erdélybe, magához hívatta az oláhokat, akiket a barátainak nevezett. Ezután egybetereltette, majd a katonáival mind egy szálig levágatta őket. Állítólag 30 ezernél több embert öletett meg ilyen módszerekkel. Saját nemzetségét sem kímélte, sok rokonát családostól kiirtotta. Előfordult, hogy csecsemőket ölt meg az anyjuk szeme láttára különös kegyetlenséggel.

Antonio Bonfini, Mátyás király udvari történetírója azt jegyezte fel róla, hogy előfordult: a vajda a barátaival nyársra húzott törökök között lakomázott jó étvággyal. Máskor végsőkig legyengült, beteg, nyomorult koldusokat gyűjtött egybe, akiket bőséges lakomával örvendeztetett meg. Azután közölte velük, hogy végleg megszabadítja őket szenvedéseiktől: bezáratta az ajtókat, az épületet pedig rájuk gyújtotta. A török rabok talpát gyakran megnyúzatta, sóval bedörzsölte, majd a sót érdes nyelvű kecskékkel nyalatta le.

Mátyás királynak köszönhette az életét

Vlad Tepes brutalitását II. Mohamed szultán sem tűrte sokáig, végül a moldvai vajdával szövetkezve 1462-ben sikerült legyőznie. A megbuktatott Drakula Magyarországon keresett menedéket. Mátyás király azonnal a visegrádi börtönbe záratta, ám meglepő módon nem ölette meg. Sőt, a börtönt később várfogságra változtatta. Drakula négy évet töltött Visegrádon, majd 1466-tól Pesten és Budán időzött. Összesen 14 évet töltött Magyarországon, ráadásul volt, hogy egy őrt is meggyilkolt. Mátyás azonban nem büntette meg érte, az ok pedig egyszerű: Drakula felesége Mátyás király rokona, feltehetően az egyik unokatestvére volt, ami politikai szempontból kedvezett Mátyásnak. Ráadásul a király tisztában volt a terjeszkedő Oszmán Birodalom fenyegető szándékával.

Magyarország biztonsága és fennmaradása szempontjából pedig elengedhetetlenül fontos volt, hogy a birodalom és hazánk közé ékelődött királyságok és fejedelemségek - közöttük Havasalföld - lehetőség szerint távol tartsák a törököket az ország határaitól.

Logikus politikai döntés volt hát Drakulát életben tartani, hogy szükség esetén visszaültethessék Havasalföld trónjára - ahogy ez 1476-ban meg is történt.

Cikkünk megírásában a Rejtélyek a magyar múltból című könyv segített.

Ezt is szeretjük