A legbátrabb magyar nők
Nem neveztek el mindről utcát, pedig ők is alakították a történelmet.

Dia

	Karády Katalin	A legendás és titokzatos életű színésznő igyekezett következetesen távoltartani magát a szélsőjobboldlatól, kapcsolatot tartott a magyar náciellenes katonai és politikai körökkel. Kapcsolatai később sokba kerültek neki, bebörtönözték, dalait defetistának nyilvánították és azért is számon kérték, amiért nem bocsátotta el zsidó alkalmazottait. Karády végül úgy döntött, nem kíván Rákosi rendszerében élni. 1949-ben hagyta el Magyarországot.

Karády Katalin

A legendás és titokzatos életű színésznő igyekezett következetesen távoltartani magát a szélsőjobboldlatól, kapcsolatot tartott a magyar náciellenes katonai és politikai körökkel. Kapcsolatai később sokba kerültek neki, bebörtönözték, dalait defetistának nyilvánították és azért is számon kérték, amiért nem bocsátotta el zsidó alkalmazottait. Karády végül úgy döntött, nem kíván Rákosi rendszerében élni. 1949-ben hagyta el Magyarországot.

Dia

	Szilágyi Erzsébet	Hunyadi János feleségének, az igazságos Mátyás király anyjának alakját Arany János romantikus költeménye tette legendássá, de a megfestett kép közel állt a valósághoz. Amikor V. László Hunyadi Lászlót kivégeztette, Mátyást pedig bebörtönözte, Szilágyi Erzsébet nem rettent meg hadat gyűjteni, és hadjáratba kezdett az egyetlen életben maradt fiát fogvatartó királyt pártolók ellen.

Szilágyi Erzsébet

Hunyadi János feleségének, az igazságos Mátyás király anyjának alakját Arany János romantikus költeménye tette legendássá, de a megfestett kép közel állt a valósághoz. Amikor V. László Hunyadi Lászlót kivégeztette, Mátyást pedig bebörtönözte, Szilágyi Erzsébet nem rettent meg hadat gyűjteni, és hadjáratba kezdett az egyetlen életben maradt fiát fogvatartó királyt pártolók ellen.

Dia

	Jászai Mari	Jászai Mari nem csak színészként volt kívételes, különleges és érdekes ember is volt, aki nem rejtette véka alá véleményét. "Nekem a politikához csak annyi közöm van, hogy időnként mély, tompa fájdalmat okoz." - írta naplójában. Sohasem bocsátotta meg a szabadságharcot követő megtorlást, és amikor Batthyányi leánya a megbocsátásról beszélt, így utasította vissza: "Ha minden magyar elfeledte mindazt a hóhérkodást (...), én nem felejtem el és nem bocsátom meg az ön atyja kivégzését."

Jászai Mari

Jászai Mari nem csak színészként volt kívételes, különleges és érdekes ember is volt, aki nem rejtette véka alá véleményét. "Nekem a politikához csak annyi közöm van, hogy időnként mély, tompa fájdalmat okoz." - írta naplójában. Sohasem bocsátotta meg a szabadságharcot követő megtorlást, és amikor Batthyányi leánya a megbocsátásról beszélt, így utasította vissza: "Ha minden magyar elfeledte mindazt a hóhérkodást (...), én nem felejtem el és nem bocsátom meg az ön atyja kivégzését."

Dia

	Batthyány Lajosné	Az 1830-as-1840-es évek politikai csatáiban a férfiak játszották a főszerepet, de a reformellenzék tagjai körül befolyásos női tábor formálódott. Batthyány felesége, Zichy Antónia élen járt az ilyen körök kialakításában, nyíltan beleszólt a közéletbe és nem félt véleményt formálni az aktuális politikai ügyekkel kapcsolatban sem.

Batthyány Lajosné

Az 1830-as-1840-es évek politikai csatáiban a férfiak játszották a főszerepet, de a reformellenzék tagjai körül befolyásos női tábor formálódott. Batthyány felesége, Zichy Antónia élen járt az ilyen körök kialakításában, nyíltan beleszólt a közéletbe és nem félt véleményt formálni az aktuális politikai ügyekkel kapcsolatban sem.

Dia

	Bányai Júlia	Az 1848-as szabadságharc idején nők hivatalosan nem szolgálhattak a seregben, de például a hadi kórházakban aktív szerepet játszottak a forradalomban. Akadtak azonban olyanok is, például Bányai Júlia, akik férfi ruhát öltöttek, és magukat férfinak kiadva fegyvert ragadtak, hogy a frontvonalon harcolhassanak. Főhadnagyi rangot ért el, a szabadságharc leverése után elmenekült az országból, és kalandos élete végül Egyiptomban ért véget.

Bányai Júlia

Az 1848-as szabadságharc idején nők hivatalosan nem szolgálhattak a seregben, de például a hadi kórházakban aktív szerepet játszottak a forradalomban. Akadtak azonban olyanok is, például Bányai Júlia, akik férfi ruhát öltöttek, és magukat férfinak kiadva fegyvert ragadtak, hogy a frontvonalon harcolhassanak. Főhadnagyi rangot ért el, a szabadságharc leverése után elmenekült az országból, és kalandos élete végül Egyiptomban ért véget.

Dia

	Hugonnai Vilma	Már férjezett, gyermekes családanya volt, amikor úgy döntött, orvos lesz. Csakhogy nők nem lehettek az egyetemek rendes hallgatói, és Magyarországon még leánygimnázium sem volt. Svájcba utazott, és férje támogatása nélkül, önmagát fenntartva végezte el az orvosi egyetemet, majd hazatérve mindent megtett a női oktatás megteremtéséért, még a Treffort Ágoston kultuszminiszterrel való konfliktus sem térítette el céljától.

Hugonnai Vilma

Már férjezett, gyermekes családanya volt, amikor úgy döntött, orvos lesz. Csakhogy nők nem lehettek az egyetemek rendes hallgatói, és Magyarországon még leánygimnázium sem volt. Svájcba utazott, és férje támogatása nélkül, önmagát fenntartva végezte el az orvosi egyetemet, majd hazatérve mindent megtett a női oktatás megteremtéséért, még a Treffort Ágoston kultuszminiszterrel való konfliktus sem térítette el céljától.

Dia

	Pulszky Ferencné	Walter Terézia bécsi nagypolgári családban született, de esküvője után hamar megszerette Magyarországot, és azonosult a magyarság akkori gondjaival és nézeteivel. A szabadságharc leverése után, 1850-ben szenvedélyes írást közölt angol és német nyelven Londonban és Lipcsében Egy magyar hölgy emlékiratai címen, amelyben részletesen megírta a szabadságharc történetét.

Pulszky Ferencné

Walter Terézia bécsi nagypolgári családban született, de esküvője után hamar megszerette Magyarországot, és azonosult a magyarság akkori gondjaival és nézeteivel. A szabadságharc leverése után, 1850-ben szenvedélyes írást közölt angol és német nyelven Londonban és Lipcsében Egy magyar hölgy emlékiratai címen, amelyben részletesen megírta a szabadságharc történetét.

Blog.hu ajánló
Szerző: Zabolai Margit E.
Cimkék:
Fotó: