Szerzői jogok

A szerzői jogokra vonatkozó legfontosabb kitételek a femina.hu oldalain.

1./ A Femina.hu, Divany.hu, SoBors.hu, Retikul.hu és Noifriss.hu weboldalakon és ezek aloldalain (a továbbiakban egységesen: honlap) található tartalom a Femina Média Kft. szellemi tulajdona, és teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll.

A Femina Média Kft-nek a szerzői jogi védelem alapján kizárólagos joga van a honlap egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Felhasználásának minősül különösen a többszörözés (bármely módon történő rögzítés és másolatkészítés), a terjesztés, a nyilvánossághoz közvetítés, az átdolgozás, továbbá a tartalom szöveg- és adatbányászat céljára való felhasználása is.

A Femina Média Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) bármilyen módon történő felhasználása, beleértve a tartalom szöveg- és adatbányászat céljára való felhasználását is. Tilos különösen, de nem kizárólagosan a Femina Média Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

A Femina.hu domainnév jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Femina Média Kft. előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

A Femina Média Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

2./ Lehetőségek jogszerű tartalomátvételre:

2.1./ A szabad felhasználás esetei

2.1.1./ A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében az egyéni felhasználó a honlap tartalmának egyes részeiről - kizárólag magáncélból vagy nem kereskedelmi céllal – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

2.1.2./ A honlapon található cikkekre mutató hiperlink más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez a Femina Média Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

2.1.3/ A honlapon található tartalmak nagyon rövid részletei szabadon átvehetőek. A Femina Média Kft. e tekintetben nagyon rövid részletnek tekinti a tartalom címének és a tartalomhoz kapcsolódó legfeljebb 10 darab címke (tag) átvételét, felhasználását. Minden ezen felül átvett tartalom (pl. lead, kép, írott tartalom, vagy videó-, hangrészlet stb.) kizárólag a kiadó – alábbi 2.2 pont szerinti – írásbeli engedélyével vehető át.

2.2./ Másodközlés írásbeli engedéllyel

A honlapon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika – a fenti 2.1./ pontban nem említett eseteken kívüli – felhasználása kizárólag a Femina Média Kft. írásbeli engedélyével vagy a felek közötti szerződés alapján, külön díjazás ellenében lehetséges. A Femina Média Kft-t megillető díjazás mértéke itt tekinthető meg. A Femina Média Kft. a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatával mond le, ilyen nyilatkozat hiányában a Femina Média Kft. díjazásra jogosult.

3./ A Femina Média Kft. szerzői jog által védett műve jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei

A Femina Média Kft. szerzői jog által védett művét előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben a Femina Média Kft. jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni.

A polgári jogi jogkövetkezmények körében a Femina Média Kft. követelheti

a./ a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b./ a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c./ hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d./ hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;

e./ a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;

f./ a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;

g./ a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.

A jogsértő a Femina Média Kft. szerzői jog által védett művének jogosulatlan felhasználásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Femina Média Kft. kártérítési igényként jogosult legalább a szerzői jog által védett művének jogszerű felhasználásáért járó díj kétszeres összegét vele szemben érvényesíteni.

Utolsó módosítás: 2023. július 6.

Ezt is szeretjük