Hogy rajzolja le a családot a gyerek? 6 árulkodó dolog az érzelmeiről
A gyerekrajzok árulkodóbbak, mint sokan gondolnák. A gyerek családról alkotott képét is tükrözik.

rajz
beauty and style
Top olvasott cikkek

A gyerekrajzok nemcsak annak az emlékei, hogy öt-hat évesen hogy kanyarította a vonalakat, alakokat a gyerek a színes ceruzákkal, és nemcsak a kreatív kikapcsolódás termései. A rajzok dekódolásra váró üzenetek a gyereklélektől.

Amit elmondani még nem tudnak, vagy meg nem fogalmazódik bennük, de érzik, azt a gyerekek rajzaikon keresztül, tisztán, őszintén közvetíthetik a környezet felé. Segítségükkel tehát beláthatóbb, mi zajlik a lelkükben, és felismerhetőbb az is, ha esetleg valami a nevelésben több odafigyelést, változtatást kíván.

A családi háttér, a biztonságérzet, a szülőkkel való viszony meghatározók a gyerek személyiségfejlődésében és érzelmi életében, így a családrajzokat különösen fontos szemügyre venni.

Családrajzok elemzése

Mivel a családot gyakorta rajzolják le a gyerekek, anyag bőven adódhat az elemzéshez. Szükséges is, hogy legyen, hiszen egy-két rajzból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Minimum 10-12 rajz kell ahhoz, hogy visszatérő, esetleg állandó tényezőket fedezhessen fel a szülő a képeken. Mi árulkodik a családrajzokon a gyerek érzelmeiről?

Az alakok elhelyezkedése

A lapot képzeletben függőlegesen felezzük meg! Ha a család középre esik, az arra mutat, a gyerek mindkét szülővel egyformán közeli kapcsolatot ápolhat. Ha a bal oldalra került a család, akkor az anya, ha jobbra, az apa felé irányuló érzelmek dominálnak a gyerek számára.

Ha a családtagok elszórva szerepelnek a lapon, érdekes megnézni, ki ki mellé került a képen, ki van legalul vagy legfelül. A gyerek a tőle távol eső személyt érezheti magától a legtávolabb, a közvetlen közelébe rajzoltat a legközelebb. A családban a dominancia mutatója lehet, hogy a gyerek kit rajzolt a lap felső részére, és kit lejjebb.

Az alakok egymáshoz viszonyított mérete

A családrajzon a figurák egymáshoz viszonyított mérete is számít. Figyeljük meg, ki a legnagyobb, és ki a legkisebb a rajzon! Aki a legnagyobb, a gyerek számára az a legfontosabb, a legmeghatározóbb tag a családban.

Ha a gyerek saját magát rajzolja legnagyobbra, aggodalomra semmi ok: nem arról van szó, hogy túltengne önbizalma, vagy önző lenne. Ez egyszerűen annyit mutat, hogy pozitív érzelmek uralkodnak benne, jól érzi magát. Következésképpen, ha egészen apró másokhoz képest a gyerek figurája, akkor valószínűleg lelkileg nincs jól.

A cikk az ajánló után folytatódik

A lap kitöltése

Érdemes megfigyelni azt is, a lap méretéhez képest mekkorák a figurák. Ha azok nagyon kicsik, és a lap nagy része üresen marad, a gyerek sajnos szoronghat valamitől. Ha a lapot egészében kitöltik az alakok, esetleg ki is lógnak, a gyereknek szüksége lenne rá, hogy több szeretetet érezzen a családtagoktól, fokozottabb törődést, odafigyelést igényelne.

Mit árulnak el a végtagok?

Ha az alakok teljesek, azaz kezük, lábuk megvan, az a gyerek kiegyensúlyozottságára utalhat. Ha azonban végtagok nélkül rajzolja az emberalakokat, akkor sajnos ellenkezőleg, a gyerek lelki diszharmóniában lehet.

Érdemes felfigyelni a felfelé nyúló karokra. Ha így rajzolja az alakokat, akkor a gyereknek több szülői figyelemre lenne szüksége.

Színek használata

A színválasztás a legkisebbeknél általában tudattalan, hiszen ők még csak a vonalhúzást szeretnék próbálgatni, és nem mérlegelnek, melyik színt vegyék kézbe. Később, ha a használt színek zömében halványak, a gyerek visszahúzódóbb, kevésbé hallatja hangját, talán kissé önbizalomhiányos is lehet. A harsányabb színek a dominanciára, az erős akaratra, bátor megnyilvánulásra utalhatnak.

Hozzátesszük, a vásárolt ceruza minősége nehezíti, torzítja a színhasználat-elemzés eredményét. A rossz minőségű ceruzák, ha a gyerek önértékelése rendben van is, halványak lesznek.

5a

A színezés pontossága

Amikor a gyerek már tudatosabban színez, a sötétebb színek használata, mint a fekete, lehet figyelemfelkeltő jel, de nem feltétlenül rossz lelkiállapotra utaló jelről van szó. Amiatt is választhatja a gyerek, mert egyszerűen erősebben látszik a többi ceruza színénél.

A satírozás jellege ugyancsak árulkodó. A precíz színezés a szabályok betartására, tiszteletben tartására mutat, a hanyag satírozás, a körvonalak átlépése türelmetlenségre, a szabályok alacsonyabb fokú tartására, a határok feszegetésére mutathat.

Fontos, hogy egész kisgyerekektől még ne várjunk csodát, tökéletes színezést, arányokat, alakokat: a bölcsődés, vagy kis óvodás még nem fog úgy rajzolni, mint egy általános iskolás. A rajzelemzést akkor érdemes megkísérelni, mikor a gyerek már magabiztosabban rajzol. Vigyázzunk, hogy a nagyobbacska gyerek ne tudja előre, vizsgálgatni fogjuk a rajzát, hiszen az torzíthat a képen a kevésbé spontán rajzolás miatt.

Bármi negatívra utaló jelet látunk is, ne feledjük, laikusként elemzünk. A sok beszélgetés, odafigyelés minden elemzés nélkül is fontos, de apró negatívumokat segíthet is megoldani. Ha a gyereknek komolyabb lelki baja lehet, az nem kizárólag rajzain látszik meg. Szükség esetén kikérhető pszichológusi vélemény, és érdemes is, amennyiben több jel mutat rá, hogy a gyerek érzelmileg instabil, és a fokozott szülői figyelem sem használ.

Hogyan rajzol házat?

Ne csak a családrajzokat, a házikókat is nézzétek meg! Sokat mesél a gyerekről, milyet rajzol.

Képek: Getty Images, Pixabay.

Ezt is szeretjük