Milyen a pasi valódi jelleme?
Aláírása elárulja
Az aláírás különleges szerepet kap az íráselemzésben. Ez az elem árulkodik leginkább az ember identitásáról és a közösséghez való viszonyáról.

Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

Az aláírás többet árul el tulajdonosa jelleméről, mint gondolnád. Kiderül belőle, hogy a férfi a magánéletét vagy a karrierjét tartja meghatározóbbnak, de arra is fényt derít, hogy vállalja-e a felelősséget, vagy menekül előle. Így elég megnézned a pasi aláírását, ha olyan dolgokat akarsz kideríteni róla, melyeket egyébként nem árulna el.

Az aláírás különleges helyet foglal el az írásban. Viszonylagos önállóságot és szabadságot élvez, az íráskép többi részétől eltérő jellemzőket mutathat, ugyanakkor csak azok fényében értelmezhető. Önálló, mert sokszor magában kérik, és hosszas szöveget, személyes megjelenést helyettesíthet ez a néhány vonal.

Azért árulkodhat az aláírás a pasi legmélyebb tulajdonságairól is, mert ez a szabad önkifejezés terepe, mivel nem feltétlenül kell olvashatónak lennie, és megengedhetők benne a rövidítések vagy épp a díszítőelemek. Aláírásnak gyakorlatilag bármit elfogadnak, ha arról tudják, hogy az illető kézjegye.

Amikor az aláírás elemzéséhez fogsz, vizsgáld meg önmagában és a szöveghez viszonyítva is! Nézd meg, hogy az aláírás mennyire hasonlít az írás többi részéhez, illetve mennyiben különbözik attól!

Ha önmagában szemléled az aláírást, akkor a vezetéknév és keresztnév egymáshoz való viszonyát, hangsúlyelosztását értékelheted ki, de a méret, az irány és a térbeli elhelyezés sem elhanyagolható.

Karrier vagy a magánélet?

Azt, hogy a pasi számára a karrier vagy a magánélet az első, és hogy az egyik háttérbe szorítja-e a másikat, kiolvashatod a vezetéknév és a keresztnév méretéből és egymáshoz való viszonyából. A vezetéknév elsősorban a családhoz, az apához való viszonyt jelenti, de a közéleti ént is jelképezi. Vagyis ha a férfi vezetéknevét hangsúlyozza, vastagabbak vagy nagyobbak benne a betűk, akkor a hivatás, a közéleti szerep fontosabb számára. Ha ez a név jobban olvasható, az arra utal, hogy itt úgy érzi, jobban boldogul, mint a magánéletben, ami emiatt háttérbe szorulhat.

A keresztnév az intim ént és a gyermekkort jelképezi. Ha a férfinél a keresztnév szembetűnőbb, ez azt jelzi, hogy fogékony a gyengédségre, és biztonsággal mozog az intimitás terepén is. Fontosak számára az érzelmek, és nem elsősorban a teljesítményével, inkább a személyes varázsával és adottságaival próbál érvényesülni. Ha a férfi a magánéletét helyezi előtérbe, akkor megnöveli a keresztnév méreteit.

Lelkiismeretes vagy felelőtlen?

Azt, hogy a férfi mennyire hajlandó a felelősségvállalásra, legyen szó hivatásról vagy magánéletről, láthatod abból, hogy mennyire olvasható az aláírása. Ha menekül a felelősség elől, vagy túlzottan félénk, akkor az aláírásában is igyekszik elrejtőzni, illetve elfedni magát. Ennek felel meg az elhanyagolt formai kivitelezés, amely akár a teljes olvashatatlanságig vezethet. Az ilyen ember szinte ösztönösen elnyomorítja az aláírását, akár a felismerhetetlenségig torzítva, mintha ezzel is ki akarná magát vonni az aláírással szorosan összefüggő felelősségvállalás alól.

Ahhoz, hogy erről meggyőződj, természetesen az írás egyéb sajátosságait is figyelembe kell venned, melyek alátámasztják vagy cáfolják a feltevést, mert előfordulhat, hogy a sietségnek köszönhető a torz forma. Ugyanakkor az olvashatatlan aláírás gyakran az érzelmi labilitást ábrázolja, azt, hogy valaki bizonytalan önmagában, illetve nehezen szánja rá magát az elköteleződésre.

Ezzel szemben az olvasható aláírás sokkal inkább lelkiismeretes embert mutat. Ha a  férfit nyomasztja, ha nem tiszta, nem egyértelmű valami, akkor az aláírásában is törekszik a világosságra, és olvashatóan írja a nevét. Különösen igaz ez, ha spontán írásról van szó, amivel szemben egyébként nem lenne követelmény a precíz kivitelezés.

Ebből arra is következtethetsz, hogy nem szereti a félmegoldásokat a kapcsolatokban sem, így könnyebben dönt az elköteleződés mellett. Emellett azonban azt is elvárja, hogy őt olyannak fogadja el a világ, amilyen, és ebben nehezen hajlik kompromisszumra.

Magányos vagy közösségi lény?

Nézd meg, hogy az aláírás milyen távolságra van a főszövegtől, ez elárulja, hogy a férfi mennyire szeretne maga is eltávolodni a többi embertől! Az írástömb ebben az értelmezésben a közösséget jelenti, a tőle való távolság az izolálódás mértékére utal. Eszerint a szöveghez közel eső, azaz mintegy egysornyi távolságra lévő aláírás azt jelenti, hogy a férfi társasági lény, és szüksége van arra, hogy mindig legyen a közelében valaki. Szélsőséges esetben ez önállóságra utal, de azt is jelzi, hogy a férfi gyakorlatiasan gondolkodik, valószínűleg nem ragaszkodik ábrándképekhez és illúziókhoz.

Ha az aláírása legalább három sor távolságra esik az írástömbtől, az jelentheti azt, hogy rálát a dolgokra, valamint jól átlátja a körülményeket. De arra is utal, hogy igyekszik távol maradni a mindennapi eseményektől, és nem igényli az emberekkel való szoros kapcsolatot - ezek akár még zavarhatják is. Ha az aláírás messze van a főszövegtől, akkor a férfi önállóan is boldogul, bár olykor talán túlzottan magányos.

Az aláírásnak nemcsak a függőleges, hanem a vízszintes elhelyezését is érdemes megnézned. Az aláírás helye rendszerint a lap jobb oldalán van. Minél inkább jobbra tolja a férfi az aláírását, annál aktívabb, és annál inkább előtérben van számára a közösségi magatartás, az életben való részvétel. Minél inkább a közép felé tendál - főleg, ha nagyméretű és dinamikusan rajzolt az aláírás -, annál inkább szereplési vágyat vagy reflektorfényben fürdő embert adhat hírül. Lehet, hogy az illető kissé egoista vagy öntelt, és nehezen vesz tudomást mások igényeiről. Ám az szintén középre rakja a kézjegyét, aki felelősséggel hozza a döntéseit, és tudja, hogy központi figura a hivatásában.

A bal oldalra tolt aláírás, különösen, ha töredezett, kis betűs, gátolt vonalvezetésű, akkor általában szorongásra, esetleg önbizalomhiányra utal. Aki nehezen szakad el múlttól, vagy erős kötelék fűzi a családjához, általában az is balra tolja az aláírást. Mindenesetre, mielőtt végleges következtetést vonnál le az aláírásból, vizsgáld meg az írás többi részét is, mert ez árnyalhatja az egyes tulajdonságokat.

Cikkünk W. Barna Erika Beszél az írás című könyve alapján készült.

OLVASD EL EZT IS!

no notesz
  • intelligencia
  • grafológia

Mennyire vagy intellektuális?

Ezt is szeretjük