Kinek hány forint jár az otthonápolásért, és mik a feltételek? Utánajártunk
Az ápolási díj kapcsán tudni kell, hány forint jár, és milyen feltételekkel juthat hozzá valaki.

beteg-idos-demencia-apol
Ez is érdekelhet
beauty and style
Top olvasott cikkek

A tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő hozzátartozó ápolása teljes embert kíván, ami mellett szinte lehetetlen teljes munkaidőben dolgozni. Az ápolási díj számukra nyújt segítséget, de érdemes tisztában lenni a lehetőség részleteivel és feltételeivel.

Ápolási díj azoknak a nagykorú személyeknek jár, akik súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolását látják el. Hozzátartozónak számít jogilag a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér, továbbá: az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

Az otthonápolási díj összege

Az alap ápolási díj havi bruttó összege 2019-ben a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 115%-a, összesen 37 490 forint.

Ha a nagykorú hozzátartozó fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozását végzi, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek nem felel meg, emelt összegű ápolási díjra jogosult, melynek havi bruttó összege 56 400 forint.

Azt, hogy a fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos állapot fennáll-e, a járási hivatal által kirendelt, az erről szóló kormányrendelet feltételeinek megfelelő szakértő állapíthatja meg egy szakvéleményben.

A cikk az ajánló után folytatódik

Ezen felül kiemelt ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki olyan személy gondozását végzi, akinek a rehabilitációs hatóság nem javasolja a rehabilitációt, önellátásra képtelen, vagy csak segítséggel képes, egészségkárosodása pedig jelentős. Vagy olyan személy gondozását végzi, aki után miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel magasabb összegű családi pótlék jár. A kiemelt ápolási díj havi bruttó összege 67 485 forint.

8 órás munka mellett nem jár

Az ápolási díjra sok esetben nem jogosult a hozzátartozó. Az egyik gyakori eset, hogy az illető keresőtevékenységet folytat, és munkaideje - az otthoni munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja. Kizáró ok, ha a hozzátartozó olyan rendszeres pénzellátásban részesül, melynek összege meghaladja az ápolási díj összegét - néhány kivétellel

Akkor sem jár az ápolási díj, amennyiben az ápolt személy legalább két hónapon át - például kórház - napi 5 óránál tovább igénybe vett nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézmény gondozásában részesül, vagy ennél tovább óvodában, felsőoktatási intézményben tartózkodik, illetve a kötelező tartózkodási időtartamon túli köznevelési intézménybe, iskolába jár. Nem jár az ápolási díj középiskola, szakiskola vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos diákjának sem.

Azt, hogy a hozzátartozó az ápolási díjra jogosult-e, a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. 

Háziorvosi igazolás kell

Az ápolási díjhoz benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell többek között a háziorvos igazolását a súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg állapotról szakvéleményével együtt, melyben megállapítja, hogy a beteg állandó, tartós gondozásra szorul.

A háziorvos a szakvéleményt a rehabilitációs vagy a fogyatékossági támogatás kapcsán eljáró hatóság állásfoglalása, a szakfelügyelő főorvos igazolása vagy a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény és a területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, esetleg a pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye alapján állíthatja ki. A kérelem benyújtásáról további részletek találhatók a kormányablak weboldalán.

A fentiektől eltér a gyermekek otthongondozási díja, a gyod, amely a tartósan beteg és súlyosan fogyatékos, önellátásra képtelen gyermeküket otthon ápolók részére jár, és összege bruttó 100 ezer forint, több gyermek egyidejű ápolása esetén pedig 150 ezer forint. A vér szerinti vagy örökbefogadó szülő mellett bizonyos esetekben ezt a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozó is igénybe veheti. Az erre vonatkozó kérelmet a járási, az önkormányzati hivatalnál és a kormányablaknál lehet beadni.

Otthoni hospice-ellátás

A hospice-ellátást azok az előrehaladott állapotú, végstádiumos - elsősorban daganatos - betegek, illetve hozzátartozóik igényelhetik, akik már nem részesülnek aktív kezelésben, és a beteg gondozását napi szinten a család intézi. 

(Képek: Getty Images Hungary.)

Ezt is szeretjük